u r here...
BaanployTalk*
u r here... BaanployTalk*

  HIGHLIGHTS

 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิณคุณภาพการศึกษา

-รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาการศึกษาปีการศึกษา 2556

รายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2557

รายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาการศึกษาปีการศึกษา 2558

แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา๔ ปี

ข่าวสารบ้านพลอย ปีการศึกษา 2559

ฉบับที่ 1

ฉบับที่ 2

ฉบับที่3

ฉบับที่ 4

ฉบับที่ 5

ฉบับที่ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปี58

 

 

 

 

 


  ยืดอก...พกถุงผ้า

  
  เชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครอง   ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม   
  แก้ปัญหาโลกร้อน ด้วยการพกถุงผ้า   เมื่อไปจับจ่ายซื้อของถุงผ้าสวยๆ   ก็ช่วยเสริมบุคลิกได้ค่ะ


เชือกผูกตึงเกินไปเส้นใยขาด
เชือกหย่อนย่อเกินขนาดไม่อาจขึง
คนเราแม้จริงจังดังคำนึง
ต้องรู้ดึงรู้ปล่อยให้คล้อยตาม
จะจุกจิกเอาอย่างใจมิได้สิ้น
หรือหลบริ้นจนพร่องก็ต้องห้าม
โน่นไม่ดีนี่ไม่ได้ใยถือความ
จะให้งามตามครรลอง...ต้องทำเอง
มือเท้าเรายังรับใช้ได้ไม่หมด
ใยมิอดกริยา...ว่าข่มเหง
เขารำคาญที่บ่นไปใช่กลัวเกรง
คนคุยเบ่งไม่เร่งทำ...ย้ำระอา
แค่อยู่ง่าย...เอื้อน้ำใจ...ให้คนรัก
คำเบาหนักเอ่ยสักนิดคิดหลังหน้า
ติ..ให้เหมาะ เพราะ..ให้ชม สมวาจา
รู้รักษาตึงหย่อน...ก่อนค่อนใคร

  ครูเฒ่า
  11 กรกฎาคม 48
  แค่..ยิ้มให้แม่ทุกวันก็พอ
  แค่..กอดแม่แล้วไม่ต้องพูดอะไร
  เลยก็ได้
  แค่..นึกถึงหน้าแม่ก่อนตัดสินใจ
  ครั้งสำคัญในชีวิต
  แค่..เป็นลูกแม่
  ง่ายๆแค่นั้นเองที่ทำให้
  แม่มีความสุข

  วันแม่ 12 สิงหาคม 2550

  
  I Thank you for kind words
  and encouraging smiles,
  For helping hands, forgiveness   through the hard times.
  My school is small, but there's
  a huge space for friendship,
  Doing my best is the only
  thing I can give.

  ครูเฒ่า

  
  ครูส่งเทียนส่องสว่างนำทางให้
  ลูกก้าวเดินยาวไกลแทบไม่เห็น
  ใช่เรือจ้างให้เหยียบย่ำอย่างลำเค็ญ
  แต่ครูเป็น...ผู้ให้...ด้วยใจจริง

 

 

 

 

 

“เด็กต้องหัดทำตัวให้สุภาพอ่อนโยน หมั่นขยัน เอาการเอางานเอื้อเฟื้อช่วยเหลือด้วยความเต็มใจอยู่เสมอ
ให้ติดเป็นนิสัย จักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์ และมีความเจริญมั่นคงในชีวิต"
พระบรมราโชวาท ณ ภูพานราชนิเวศน์ วันที่ ๑ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๒๘


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลอยเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเกียรติบัตร “ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ”
ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2550 เมื่อ 19 สิงหาคม 2551


ผลสอบO-Net โรงเรียนบ้านพลอยได้...เหรียญทอง

                ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนังสือแจ้งว่า นักเรียน ป.6 ปีที่แล้วของเรา(การสอบปีที่แล้วเป็นครั้งแรกที่มีการสอบครบ 8 กลุ่มสาระ)  ลูกๆรุร่น 12 ปีที่แล้วทำคะแนนสอบO-net เฉลี่ยทุกวิชาทั้งระดับชั้นได้เกณฑ์ประเมินของกระทรวงศึกษาธิการใน“ระดับทอง” (ผลรวมประเมินทั้งประเทศ โดยมีเกณฑ์รับเกียรติบัตร 3 ระดับ ทอง เงิน ทองแดง และมีพัฒนาการ ตามระดับชั้นที่สอบ ป.6 ม.3 และ ม.6) จะมีพิธีรับเกียรติบัตร ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ วันที่ 3 กันยายน นี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้โรงเรียนเอกชน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นาย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ) เป็นประธาน

                คุณครู ปียาภา กาญจนภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการประถมศึกษาปีปัจจุบัน จะเป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียนไปร่วมพิธี  ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่สองต่อเนื่องกันที่ลูกศิษย์ ป.6 ของเราสามารถทำคะแนนเฉลี่ยได้ระดับทองจากเกณฑ์ของประเทศ โดยปีที่แล้ว รุ่น 11 ก็ได้ระดับทอง คุณครู ภัทรพร ชมภูนุช หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการประถมศึกษา ปีที่แล้ว ได้เป็นตัวแทนรับเกียรติบัตร     ทุกปีคุณครูจะนำข้อสอบเก่าๆมาศึกษาปัญหาที่พบแต่ละวิชา ดูคะแนนของลูกๆเราที่ได้แต่ละปีว่ามีดีและด้อยตรงไหนและนำไปปรับ เสริม ฝึก ให้นักเรียนฝึกการคิดในด้านต่างๆมากขึ้น ข้อสอบแต่ละปีก็จะมีความซับซ้อนในการคิดพลิกแพลงไป หลายคนออกปากว่ายาก เช่น ภาษาไทยที่สอบตกกันมากมาย ทั่วประเทศ หรือการถามที่ต้องคิดสองชั้น การให้choiceคำตอบที่ถูกมากกว่า 1 คำตอบ เป็นต้น  ข้อสำคัญ เราเข้มงวดให้เด็กๆทำข้อสอบให้รอบคอบ และทำด้วยตนเอง เท่านั้น และครูโรงเรียนอื่นมาเป็นผู้คุมสอบเพื่อความโปร่งใส

                เป็นที่น่าสังเกตผลปีที่แล้วกับปีนี้ แสดงให้เห็นคล้ายๆกันว่า โรงเรียนที่มีคะแนนได้ระดับทองมักเป็นโรงเรียนที่จัดการเรียนแบบเตรียมความพร้อม และใช้ กิจกรรมในการเรียนรู้ เน้นการคิด ซึ่งจะมีผลสอบประเมินมาตรฐานได้ดีเฉลี่ยทั้งห้องทุกวิชาอย่างชัดเจนในการสอบข้อสอบO-Netที่ได้ชื่อว่าลักษณะข้อสอบซับซ้อน และต้องใช้ทักษะการคิด จะมีผลการประเมินดีกว่าการเร่งเรียน ติวเข้ม ท่องจำ อีกทั้งการดูแลเอาใจใส่ในภาพรวมก็จะทำได้ดี  นักเรียนมีคุณธรรม และมีความสุขด้วย  คุณครูยิ่งมั่นใจว่า แนวทางการจัดการศึกษาที่เราทำมาตลอด แม้ว่าจะแตกต่างจากแนวทางที่ผู้ปกครองในชุมชนส่วนมากต้องการ นั้นเป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชน ที่ถูกต้อง และเกิดผลดีในระยะยาวต่อลูกศิษย์ของเรา   ขณะนี้คุณพ่อคุณแม่อาจแอบเอาลูกไปเทียบกับนักเรียนโรงเรียนอื่นแล้วเกิดความหวั่นไหวบ้างกับกระแสตลาดนิยม  แต่ผลในระยะยาวที่จะเห็นชัดเจนเมื่อลูกโตขึ้นนั้นงดงามน่าชื่นชมมาก โดยเห็นตัวอย่างชัดจากลูกๆที่จบจากโรงเรียนไปแล้วทุกรุ่น การทำงานการศึกษาที่ดี บ้าน โรงเรียน ชุมชน ต้องสนับสนุนซึ่งกันและกัน  เกียรติบัตรนี้ ถือเป็นผลความร่วมมือของทุกฝ่าย และเป็นกำลังใจให้คุณครูผู้สอนทุกคน ทุกรุ่น ทุกชั้นด้วย ...ครูสอนเก่งจริงๆ

                คุณครูหวังอย่างยิ่งว่า ลูกศิษย์ ป.6 ของเราปีนี้ รุ่น 13 จะทำคะแนนสอบO-Netได้ดีเช่นเดียวกับรุ่นพี่ๆหลายรุ่นทำมา

เงินบริจาคจากเงินอุดหนุนโครงการเรียนฟรี 15 ปี

                ปีนี้ทางสพท.ปทุมธานี เขต 1 แจ้งว่า เงินอุดหนุนเรียนฟรี 15 ปี ในส่วนของค่าเครื่องแบบและอุปกรณ์ที่ผู้ปกครองแจ้งบริจาคให้โรงเรียนยากจนนั้น   ทางการให้ โรงเรียนพิจารณาเลือกโรงเรียนยากจนที่เห็นสมควร และส่งเงินไปให้โรงเรียนนั้นๆได้เลย  ให้มีเอกสารยืนยันหลักฐานถูกต้อง  โดยไม่ต้องส่งคืนไปกระทรวงศึกษาธิการ ดังที่เคยทำภาคต้นปีที่แล้ว

                ทางโรงเรียนจึงได้ส่งเงินจำนวน9,640.00บาท ซึ่งเป็นเงินบริจาคภาคปลายปีการศึกษา 2552 และ ภาคต้นปีการศึกษา 2553 ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองม่วน เลขที่ 76   ม.4   ต.แม่นาจาง  อ.แม่ลาน้อย   จ.แม่ฮ่องสอน   โดยโอนเงินไปยังบัญชี “เงินอุดหนุนอื่นโรงเรียนบ้านหนองม่วน”  ธนาคารกรุงไทย  สาขา แม่สะเรียง หมายเลขบัญชี
509-1-33428-9  เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2553  โดยทางโรงเรียนจะส่งใบรับเงินมาให้ภายหลัง                หากท่านใดต้องการบริจาคเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี สามารถทำได้อีกในเทอมปลายเฉพาะส่วนค่าอุปกรณ์ค่ะ  ขออนุโมทนาบุญ จากการสนับสนุนการศึกษาของผู้ปกครองทุกท่านที่บริจาคเงินอุดหนุนในครั้งนี้ด้วยนะคะ

ฟุตบอลบ้านพลอยคัพ ครั้งที่ 13

                การแข่งขันบ้านพลอยคัพ ครั้งที่ 13 สิ้นสุดลงแล้ว ทีมชนะเลิศ รุ่นเล็ก ได้แก่
      ทีมเกาหลี (ชาย)  ลิเวอร์พูล (หญิง) รุ่นใหญ ่ได้แก่ ทีมเพนกวิน (ชาย)  MC (หญิง)                         นักกีฬาฟุตบอลยอดเยี่ยมประจำปีน ี้ได้แก่ รุ่นเล็ก ด.ช. ชาญณรงค ์ นวมไม้พุ่ม รุ่นใหญ่
       ด.ช. อมรฤทธิ์ ปักครึก ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนการแข่งฟุตบอล ทั้งแรง
       เชียร์ที่มากันทุกนัด ที่สำคัญคือขอบคุณคุณครูพลศึกษาและคุณครูทุกท่านที่จัดการแข่งขัน        ตลอดเดือนค่ะ

การสวดมนต์ทำวัตรเช้าวันพระวันดี


               ทุกเช้าวันพุธ นักเรียนสวดมนต์ได้สงบพร้อมเพรียงและมีสมาธิมากขึ้นเป็นลำดับค่ะ น่าชื่นชม ที่มีความตั้งใจและอดทนดี การทำความดีนั้นแม้ยากลำบาก เราก็ต้อง อดทนบากบั่นทำอยู่ดี  ต่อจากนี้นักเรียนแต่ละระดับชั้นจะสลับกันขึ้นเวทีนำสวดมนต์ด้วย  หวังว่าทุกคนได้เกิดความสุขใจที่ได้ทำสิ่งดีนะคะ จะติดขัดตรงที่เราเสียเวลาจัด แถวเพื่อไม่ให้ตากแดด  แต่นักเรียนก็เรียนรู้ในการแก้ปัญหาได้เองดีขึ้น
              ช่วงเช้าถ้าผู้ปกครองนั่งคุยกันอยู่แถวด้านหน้าโรงเรียนอยู่แล้ว ก็เรียนเชิญมาสวดมนต์หรือทำสมาธิพร้อมกับนักเรียนได้(มีหนังสือสวดมนต์ให้ขอยืมนะคะ) เรามา เป็นตัวอย่างที่ดีด้วยกัน  เด็กๆจะรู้สึกดีมากที่คุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมเช่นเดียวกัน  ส่วนนักเรียนที่ถือศาสนาอื่น แม้ไม่สวดมนต์ ก็สามารถทำสมาธิหรือสวดตามความเชื่ อของตนเองไปด้วยได้
              การใส่บาตรอาหารแห้งจะมีทุกวันพุธแรกของเดือนนะคะ เดือนละครั้ง ขอเรียนเชิญผู้ปกครอง พุทธศาสนิกชนทุกท่าน ทำบุญร่วมกัน สาธุ..สาธุ..สาธุ


บูรณาการ “ในหลวงในดวงใจ”

 
              วันจันทร์ที่ 5-วันอังคารที่ 6 กรกฎาคมโรงเรียนจะจัดการเรียนรู้บูรณาการของปีนี้ ในหัวข้อเรื่อง “ในหลวงในดวงใจ” นักเรียนได้ทำกิจกรรมบูรณาการจะรวมทุก กลุ่มสาระใน การเรียนรู้และสร้างชิ้นงานของนักเรียนอย่างหลากหลาย และท่าน พล.ต.อ.อิสระพันธ์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ได้กรุณาให้เกียรติมาเล่าเกร็ดน่าสนใจเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ ด้วยเคยถวายงานต่างๆมาก่อนเกษียณ      และกรุณาเล่นดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ให้นักเรียน ป.4-6 ฟังด้วย  นับว่าเป็นโอกาสดีของลูกๆเรามาก
กิจกรรมจิตอาสา..เนื่องในวันแม่

  
            เนื่องในวันแม่ปีนี้ โรงเรียนจะจัดกิจกรรมจิตอาสา ณ สถานสงเคราะห์คนชรา อ.บ้านใหม่  ซึ่งเคยไปทำกิจกรรมลักษณะนี้ที่นี่เมื่อสามปีที่แล้ว นักเรียนทีไปจะเป็น ตัวแทนนักเรียนชั้นโตที่อาสา จำนวน 20 คน และนักแสดง อีกทั้งคุณครูและผู้ปกครองที่ประสงค์ไปร่วมทำกิจกรรมอาสาครั้งนี้ขับรถตามไปด้วย เริ่มกิจกรรมเวลาประมาณ  10.30 น. วันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2553 โรงเรียนนำการแสดงของเด็กๆ มีทั้งอนุบาล และประถมศึกษา ให้คนชราที่ลูกหลานไม่สามารถเลี้ยงดูแล ได้ชมและมีความสุขกัน รวบรวมเงินบริจาคเพื่อจ่ายค่าอาหารกลางวันเลี้ยงคนชราทั้งหมดในวันนั้น หากมีเงินมากพออาจได้แถม ice cream กะทิให้คุณย่าคุณยายให้เย็นชื่นใจอีก 1 ถัง  และ โรงเรียนรับบริจาคของใช้จำเป็นต่างๆไม่ว่าจะเป็น นมกล่อง pampers แป้ง สบู่ ยายสีฟัน ผ้านุ่ง ผ้าเช็ดตัว ฯลฯ ตามที่ผู้ปกครองฝากมาไปมอบให้  ตัวแทนนักเรียนชั้นโต ให้บริการเสริฟถาดอาหารไปให้คุณตาคุณยายด้วย  ความเมตตา กตัญญูเป็นคุณธรรมสำคัญ ในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนด้วย
          โรงเรียนจึงเรียนเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมจิตอาสานี้ เพื่อคุณแม่ ย่า ยาย ที่ลูกหลานไม่ได้มีโอกาสดูแลให้มีความสุขได้ โดยฝากเงิน(เป็นค่าอาหาร) หรือฝากของใช้ จำเป็นมาให้ไว้ที่ห้องธุรการ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 6 สิงหาคม ขอบคุณค่ะ


ตำรวจมาบรรยายเรื่อง “ยาเสพติด

            เจ้าหน้าที่ตำรวจ 2 นาย จาก สภต.ปากคลองรังสิต มาบรรยายเรื่อง ยาเสพติด ให้นักเรียนประถมศึกษาฟัง เมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม ตาม โครงการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนของโรงเรียน  คุณตำรวจใจดีมาก บอกว่าแล้วยินดีจะมาให้ความรู้อีกทำให้เด็กๆรักตำรวจมากขึ้นเชียวค่ะ

หนอนหนังสือ มิถุนายน


ด.ญ. ภัทรพี  สีหพันธ์ ป.1 สีเหลือง
ด.ญ. พิชญ์สินี  วิทยารัก ป.4 สีแดง

บ้านสีเดือน มิถุนายน


                  ขอแสดงความยินดีกับสีเหลือง ที่ประเดิมได้แชมป์ทำความดีเดือนมิถุนายน ใส่ชุดสวยชุดหล่อกันไปแล้ว คะแนนเฉือนชนะสีฟ้าแชมป์เก่าตลอดกาลไปแค่สอง คะแนนเอง เดือนกรกฎาคมนี้จะต้องรอลุ้นว่า สีแดงจะมาแรงแซงโค้งได้หรือไม่....เฮ้อ..

  พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี 53

 
              ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2553 มีผู้สมัคร   3  ทีม คะแนนที่ได้ทีมหมายเลข 3 บ้านพลอยเข้มแข็ง ชนะการเลือกตั้ง มีผู้มาใช้สิทธิ์ 94.44% บัตรดี 93.23 % บัตรเสีย 6.77 %  และนักเรียนเลือกประธานสีมาร่วมเป็นกรรมการด้วยอีก 3 คน ทุกคนที่รับการเลือกตั้งมาพร้อมที่จะเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมในปีนี้
             ด.ช. นิรินธน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ป.6 ประธานนักเรียน   
             ด.ช. ธรรมกร กอบเกื้อชัยพงษ์ ป.6  รองประธาน
             ด.ช. อภิชาต ภูติ ป.6 เลขานุการ
             ด.ญ. ไอริณ อินทระ ป.5 ประธานสีแดง
             ด.ช. กิตติพศ ไทยประยูร ป.6 ประธานสีเหลือง
             ด.ญ. กัญญ์วรา ลิมปตานนท์ ป.6 ประธานสีฟ้า   

คณะกรรมการชมรมผู้ปกครองอาสา

                  ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่กรุณาส่งชื่ออาสาทำกิจกรรม หรือเป็นกรรมการ ในชมรมผู้ปกครองอาสาเพื่อการศึกษาลูกบ้านพลอยปีนี้ค่ะ  เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน เราได้มีการประชุมเลือกคณะกรรมการเป็นทางการ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานในระดับชั้นที่ลูกตนเองอยู่  และได้ประชุมกรอบงานอย่างกว้างๆที่เราจะทำในปีนี้ โดยรายละเอียดอื่นๆทางชมรมฯคงจะมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ปกครองอีกครั้ง  ทางโรงเรียนขอขอบคุณทุกท่านที่อาสามาทำหน้าที่เพื่อลูกๆเรานะคะ

ประถมศึกษาปีที่ 5

คุณ สุดใจ กิจสถิตย์

ประธาน

ประถมศึกษาปีที่ 2

คุณ จิตติญา ศรีวิลาศ

รองประธาน

ประถมศึกษาปีที่ 6

คุณ เกสินี กังสนารักษ์

เลขาฯ

ประถมศึกษาปีที่ 3

คุณ โชติมา สุยพงษ์พันธ์

เหรัญญิก

ประถมศึกษาปีที่ 1

คุณ นิพัฒน์  เที่ยงตรง

กรรมการ

ประถมศึกษาปีที่ 5

คุณ สุรีย์ โสพล

กรรมการ

ประถมศึกษาปีที่ 6

คุณ ณัฐกมล  ภูติ

กรรมการ

อนุบาล 1

คุณ จิรารัช พงศ์โภชน์

กรรมการ

อนุบาล 2

คุณ นนทรส  พันธ์สังข์

กรรมการ

อนุบาล 3

คุณ สร้อยสุดา วันบันเทิง

กรรมการ

วันไหว้ครู
                   ขอบคุณผู้ปกครองที่จัดพานดอกไม้ธูปเทียนมาในวันไหว้ครู พิธีนี้ทุกโรงเรียนจัดต้น ปีการศึกษา สอนให้เด็กๆ แสดงความกตัญญูต่อครู เราเป็นครูศิษย์กัน ต้องรัก เกื้อกูล เคารพเชื่อฟัง กัน ตลอดเวลา ไม่ใช่เฉพาะวันนี้ วันเดียว ครูเองก็ต้องระลึกถึง พระคุณครูอาจารย์ของตนเองด้วย
                   ตามหน้าที่ของครูนั้น ครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ มีโอกาสทำบุญมหาศาลในการสร้างคน สร้างโลก ผ่านเด็กๆ ที่เป็นลูกศิษย์ สิ่งสำคัญ ครูต้องเอาตนเองเป็นครูสอนเด็กด้วยการ คิด ทำ พูด ให้เป็นตัวอย่างด้วย เพราะ ครูไม่ใช่เรือจ้าง แต่ครูเป็นปูชนียบุคคล

วัน "เล่าสู่กันฟัง"
                 
ขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่มาร่วมกิจกรรม "เล่าสู่กันฟัง" แบบเป็นกันเอง เมื่อ 12 มิถุนายน นะคะ เราได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห้นเกี่ยวกับกิจกรรมน่าสนใจ       ที่จะทำปีนี้ ผุ้ปกครองใหม่หลายท่านได้รู้จักกันเป็นครั้งแรก ยินดีต้อนรับค่ะ

  พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
Bomb to Bell


                  ฉบับนี้มาเร็วเล็กน้อย เพื่อขอนำเสนอกิจกรรมBomb to Bell ซึ่งเราจะค่อยๆเริ่มไปเป็นขั้นตอนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์นี้        และปฏิบัติอย่างเป็นทางการในปีการศึกษาหน้า โรงเรียนไม่ใช่เป็นเพียงสถานที่สอนวิชาการเท่านั้น ไม่ได้เน้นการสอนเพื่อสอบเพียงอย่างเดียว แต่เรามีจุดมุ่งหมายพัฒนานักเรียนบ้านพลอยในองค์รวมด้วย โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นคนดี  เรามาช่วยกันเพาะสร้าง ต้นกล้าที่แข็งแกร่งเสียแต่วันนี้เถอะค่ะ (เพราะพอแก่แล้วสอนยากกว่า) แม้กิจกรรมหลายอย่างจะอิงพุทธศาสนาค่อนข้างมาก                   เนื่องจากเป็นศาสนาที่คนส่วนมากบ้านเรานับถือ แต่เนื้อหาใจความสำคัญของกิจกรรมนั้นสามารถปฏิบัติได้ทุกศาสนา ด้วยต่างสอน ให้เป็นคนดีทั้งสิ้น จึงขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ปกครอง คุณครู และนักเรียนเพื่อให้ลูกของเราเป็นคนคุณภาพต่อไปด้วยค่ะ

กิจกรรม Bomb to Bell
                 ตามที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการกิจกรรมBomb to Bell กับวัดปัญญานันทาราม คลอง 5 โดยโรงเรียนส่งตัวแทนคณะครูไปรับการอบรมร่มกับ
รงเรียนเอกชนอื่นๆในปทุมธานีจำนวน 4 คน เราจะเริ่มนำมาปฏิบัติตามขั้นตอนให้เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนและไม่เป็นกิจกรรมบังคับ
แต่ขอความร่วมมือในส่วนที่ผู้ปกครองเห็นว่าเหมาะสมและปฏิบัติได้ เพื่อการปฏิบัติเป็นหมู่คณะเกิดพลังในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันแม้นักเรียนนับถือศาสนาอื่น
 ก็ขอให้ปฏิบัติในส่วนที่ปฏิบัติได้เท่านั้นกิจกรรมใดขัดกับศาสนาตนนับถือก็ละเว้นได้ตามกรณี โดยเราจะร่วมกันปฏิบัติเป็นทางการในปีการศึกษาต่อไป
ส่วนในเทอมปลายนี้ เราจะเริ่มด้วยการสวดมนต์ให้ถูกต้อง การกราบ การไหว้ และวันพระของโรงเรียน จัดให้มีห้องพระสำหรับการฝึกปฏิบัติต่างๆบนชั้นสาม
ของตึกประถมศึกษา การทำความดีต่างๆในวันพระของโรงเรียน และในปีการศึกษาต่อไป เราจะเริ่มการแต่งกายชุดขาวในวันพระของโรงเรียน ผู้ปกครองสามารถ จัดหาชุดขาวที่สุภาพให้ลูกใส่มาในวันพระของโรงเรียน ถ้าไม่มีกางเกงหรือกระโปรงสีขาว สามารถใช้สีเทาอ่อน สีครีมอ่อนแทนได้ ใส่เสื้อขาวอะไรก็ได้ (เสือขาวที่มี หรือซื้อเสื้อขาวของโรงเรียนจัดทำในปีการศึกษาหน้าได้) และหากไม่มีจริงๆก็ใส่ชุดนักเรียนมา
                 วันพระของโรงเรียน(ไม่ใช่วันพระตามปฏิทิน) กำหนดทุก “วันพุธใส่ชุดขาว” เป็นวันพระ-วันดี ของโรงเรียน เราสัญญากันว่าจะพูดจาไพเราะ คิดดี ปฏิบัติดี ไม่ทะเลาะกัน ไม่โกรธกัน ไม่ดื้อ ทำสมาธิ สวดมนต์อย่างถูกต้อง ฝีกการกราบ-ไหว้ มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่น จะเสียสละทำงานส่วนรวม ตั้งใจเรียนมีสมาธิ ยิ้มแย้ม ให้อภัยกัน  เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณระฆังแห่งสติ สงบ สันติภาพ (ระฆังนี้ ท่านเจ้าอาวาสพระปัญญานันทมุนี เป็นผู้จัดทำมอบให้โรงเรียน) เราจะหยุดกิจกรรรม ที่กำลังทำ  และหลับตาทำสมาธิคนละ 30 วินาที ส่วนกิจกรรมอื่นๆ คุณครูจะทยอยแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ รายละเอียดของกิจกรรมที่จัด จะอ่านได้จากเอกสารจากวัดปัญญานันทาราม

       ร่มบ้านพลอย


          

                              ชมรมผู้ปกครองอาสาฯจัดทำร่มน่ารักสีม่วงสลับเทา ผ้ายูวี ด้ามสีเทา ขนาด 22 นิ้ว มีสัญลักษณ์โรงเรียนตราหมีสีสวยๆ พร้อมปลอกร่มสีม่วง เพื่อจัด จำหน่ายเฉพาะช่วงปีใหม่ มีจำนวนจำกัดค่ะ ใช้กันแดดกันฝน ให้ลูกพกไปโรงเรียนโดยเงินที่เหลือจากการหักต้นทุนแล้ว เป็นเงินเข้าชมรมฯ สมทบเป็นทุนการจัดกิจกรรม ของชมรมฯ สนับสนุนการเรียนนักเรียนบ้านพลอยในรุ่นต่อไป
                             มีสามแบบ คือ ร่มพับ 2 ท่อน และ ร่มด้ามตรง ราคา 140 บาท และ ร่มแบบพับ 3 ท่อนราคา 160 บาท หรือซื้อที่หน้าโรงเรียนค่ะ


ผ้าห่มไหมพรม
                              ขอบคุณสำหรับคุณแม่ที่ช่วยถักไหมพรมมารวมกับของคุณครูเพื่อนำไปถวายพระนะคะคนไม่มากก็ทำไปได้ช้าเกือบเสร็จไม่ทันหนาวแต่ก็พยายาม       
ทำต่อไปจนครบผืน และได้นำไปถวายหลวงพ่อดำ วัดเขาลอย จังหวัดบุรีรัมย์ หลวงพ่อชมว่าขนาดมือใหม่หัดทำยังทำสวยเลย(ปลื้มซะ) เรายังมีการถักต่อไป รอไว้ถวาย หนาวหน้าอีก ยังรับอาสาสมัครถักต่อไปเรื่อยๆถักมาส่งได้ค่ะ ผลงานบุญนี้มาจากความอุตสาหะตั้งใจของคุณครูและผู้ปกครองล้วนๆเชียว  ขออนุโมทนาในความตั้งใจ ทำบุญด้วยกันค่ะ...สาธุ...สาธุ
วันเด็ก
         
              ในที่สุดเราก็ได้ชมรมฯเป็นฮีโร่มาช่วยคุณครูจัดกิจกรรมวันเด็ก แหม..นึกว่าจะโดนทอดทิ้ง
ซะแล้ว โรงเรียนก็ไปซื้อของรางวัลและของจัดกิจกรรมให้เด็กๆและได้การสมทบอีกเล็กน้อยจาก ผู้ปกครอง เราเลื่อนเวลามาจัดเช้า  และต่อเนื่องไปถึงบ่ายสำหรับประถมศึกษา ชมรมฯจัดเกมตอบคำถาม เกมปาเป้า แจกไอศกรีม รางวัลขนมคุณครูจัดเกมที่เวทีและมีการแสดงของทั้งคุณครูรุ่นสาวๆ (วัยแรกแย้ม)   ส่วนครูวัยรุ่นสุดท้าย(ดึกดำบรรพ์)ขอเป็นกองเชียร์ และนักเรียนก็มาร้องเพลง เต้นกัน สวยงาม   สนุกสนานรับวันเด็ก ขอบคุณผู้ปกครองชมรมฯที่เป็นSuperwomenมาช่วยทันเวลา   และขอบคุณคุณครูทุกท่านที่เหน็ดเหนื่อยจัดกิจกรรมให้เด็กๆ ท่าทางจะสนุกกันมาก ได้ของติดไม้ติดมือ ได้ทานขนมกันตลอดวัน นอกจากนี้ ผู้ปกครองนำของใช้เด็กมาให้ไปมอบให้สถานเลี้ยงเด็กอ่อนกำพร้า รังสิต คลองห้า คณะกรรมการนักเรียนนำไปมอบเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7  แล้วค่ะขอขอบคุณทุกท่าน  ที่ใจดีมีเมตตาต่อเด็กกำพร้าค่ะ


เกียรติบัตร

                              เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ. 2553 กรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ให้โรงเรียนพิจารณาเสนอชื่อนักเรียนที่มีความประพฤติ ดี คุณธรรมดี โรงเรียนละ 1 คน เพื่อรับเกียรติบัตร โดยคณะครูได้พิจารณาให้ ด.ช. วีระยุทธ เบญจมสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 รับการยกย่องเชิดชูในครั้งนี้

ถวายพระพร


              

     แม้พิธีถวายพระพรจะเสร็จสิ้นไปแล้ว ก็อยากจะนำเสนอภาพที่ต้องขอชมเชยนักเรียนบ้านพลอยทุกคนว่าในวันที่ทำพิธีการทุกคนนิ่ง และมีสมาธิตั้งใจ
 ถวายพระพรในหลวงน่าประทับใจมาก เก่งมาก...ลูกเอ๋ย.... แม้ว่าตอนซ้อมพิธีนั้น คุณครูจะต้องบ่นลูกๆกันยาวยืดหน่อยนึง แต่ในวันจริง การสวดสรภัญญะ การนั่งสมาธิถวาย ในหลวง การร้องเพลง อีกทั้งการแสดงต่างๆ อ่านบทความ นักเรียนทำได้ดีมาก การรำไทย การเต้นบัลเล่ต์อนุบาลก็น่ารัก ขอขอบคุณคุณครูทุกคนที่ช่วยจัดงาน เตรียมเวที และฝึกนักเรียนแสดงค่ะ แสดงว่า พวกเรารักในหลวงจากหัวใจ


การทัศนศึกษาที่ยังคงดำเนินต่อไป
 
     
            วันอังคารที่ 1 ธันวาคม นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาอุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยา และ วันอังคารที่ 15 ธันวาคม นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ไปทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ โดยใช้งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เหลือระดับชั้นอนุบาล 1 ที่จะไปทัศนศึกษา สวนสัตว์ดุสิต ประมาณเดือนมกราคม       
ปีการศึกษานี้ก็ไปทัศนศึกษาครบทุกชั้นแล้วค่ะพี่ๆป.6 ได้ไปทัศนศึกษาชมโครงการในพระราชดำริ สวนจิตรลดา เมื่อ 23 พฤศจิกายน
                  เด็กๆได้ความรู้จากวิทยากรและได้ชิมผลิตภัณฑ์ในโครงการไปทีไรอร่อยทุกทีซิน่าทุกโครงการที่ได้ชมเกิดจากพระปณิธานที่ทรงเมตตาต่อพสกนิกร
ในการพัฒนาผลิตผลของเกษตรกรให้มีมูลค่า สร้างการพัฒนาการด้านอาชีพมากมาย ในหลวงของเราทรงเป็นนักคิด ไม่เคยทรงหยุดนิ่งที่คิดและ
 แก้ปัญหาต่างๆเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณฯเป็นล้นพ้น
ถวายพระพร..วันเฉลิมพระชนมพรรษา

      
            วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม ขอเชิญผู้ปกครองร่วมใส่บาตรอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯและร่วมพิธีถวายพระพรพร้อมกับ คุณครูนักเรียนที่ลานอนุบาล เวลาประมาณ 08.45 น.
                   นอกจากนี้ โรงเรียนมีโครงการให้นักเรียนระดับประถมศึกษาบำเพ็ญประโยชน์ตลอดสัปดาห์ โดยขอเชิญผู้ปกครองร่วมกิจกรรมกับนักเรียนด้วย
ตามกำหนดวันที่จะประกาศต่อไปนะคะ หากมีกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ที่เสนอแนะ กรุณาแจ้งได้ค่ะ
ร่ม..ของชมรมผู้ปกครองบ้านพลอย
 
     
            ข่าวดี... ชมรมผู้ปกครองอาสาเพื่อการศึกษาลูกบ้านพลอย กำลังจัดทำร่มน่ารักแบบต่างๆ ที่มีสัญลักษณ์โรงเรียน เพื่อจัดจำหน่ายให้ทันปีใหม่       
โดยเงินที่เหลือจากการหักต้นทุนแล้วเป็นเงินเข้าชมรมฯไว้สมทบเป็นทุนการจัดกิจกรรมสนับสนุนการสอนนักเรียนบ้านพลอยในรุ่นต่อๆไป                   
คณะกรรมการชมรมฯนอกจากจะช่วยทำงานให้นักเรียนอย่างแข็งขันทุกปีแล้ว ยังมีน้ำใจนึกเผื่อแผ่ไปถึงเด็กๆของเรารุ่นต่อไปด้วย
 เมื่อทำเสร็จจัดจำหน่ายได้เมื่อใดจะประกาศให้ทราบต่อไปนะคะ ใครมองหาของขวัญปีใหม่อยู่ขอให้อดใจรอช่วยกันอุดหนุนร่มน่ารักของชมรมฯเดือนธันวาคมนี้
วิทยากรรับเชิญ.... จัดโดยชมรมฯ

 
     
            วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน นี้ ช่วงบ่าย ชมรมผู้ปกครองอาสาฯได้เรียนเชิญอาจารย์ ศิริวรรณ โสภารัตน์ จากคณะธรรมจารีย์ และเจ้าของสถาบันโยคะลีลา       
 มาเป็นวิทยากรให้ความรู้นักเรียนระดับประถมศึกษา เรื่อง พระพิฆเนศ เทพเจ้าแห่งความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ และธรรมสวัสดี โดยจะแนะนำให้เด็กรู้ถึงคุณธรรม ความกตัญญู แห่งองค์พระพิฆเนศ ให้เป็นต้นแบบที่ดี ที่ควรนับถือ และสอนวิธีฝึกสติอย่างสนุกสนาน และท่าโยคะง่ายๆ ที่ใช้ได้ห้องเรียน และแนะนำการกราบพระ ด้วยสติ การนั่งสมาธิที่ถูกต้อง และการนำธรรมะมาใช้ในการเรียนอีกด้วยเมื่อทำเสร็จจัดจำหน่ายได้เมื่อใดจะประกาศให้ทราบต่อไปนะคะ ใครมองหาของขวัญปีใหม่อยู่ขอให้อดใจรอ ช่วยกันอุดหนุนร่มน่ารักของชมรมฯเดือนธันวาคมนี้ค่ะ


ค่ายลูกเสือป.1-3


      
            วันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ย. ลูกเสือสำรอง ป.1-3 ออกค่ายเช้า-เย็น ที่ค่ายฉิมกุล สระบุรี ได้ทำกิจกรรมท่ามกลางธรรมชาติ เรียนรู้การปฏิบัติร่วมกันนอกสถานศึกษา
สนุกสนาน ปีนี้เป็นปีแรกที่เราจัดให้ลูกเสือสำรองมีโอกาสออกค่ายนอกโรงเรียน เด็กๆตื่นเต้น มาแต่เช้า ได้ฝึกตามฐานต่างๆที่ท้าทายซึ่งไม่มีที่โรงเรียน
ทำอะไรๆก็สู้หมดไม่มีหวั่น เดินทางไกล อยู่กับต้นไม้แมกไม้บ้าง อากาศดี สนุกตื่นเต้น ไปหมด เห็นลูกเสือทำหน้าบานตาโตในทุกกิจกรรม
การเดินทางกลับมาปลอดภัย วิทยากรที่ค่ายดูแลเป็นอย่างดี เด็กๆคงเหน็ดเหนื่อยหมดแรง ขอขอบคุณคุณครูทุกท่านที่ไปดูแลนักเรียนที่ค่ายด้วยค่ะ

    

   


มหกรรมว่ายน้ำ ครั้งที่ 7


      
            การแข่งขันจัดเมื่อวันอังคารที่ 24 พ.ย. พี่ชั้นโตๆที่ลงแข่งว่ายน้ำมีไม่มากเท่าน้องๆ รอบของน้องก็แข่งเลยคึกคักมากเป็นพิเศษ คุณครูมอบเหรียญรางวัลสำหรับ
ผู้ชนะรอบสุดท้ายทุกรุ่น ขอขอบคุณผู้ปกครองที่มาเชียร์ ขอบคุณคุณครูทุกท่านโดยเฉพาะ คุณครูพละ ที่ช่วยกันจัดกิจกรรมการแข่งขันอย่างดี       และขอชื่นชมนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนที่ร่วมการแข่งขันทุกคน เก่งมั่กมั่ก.... แพ้ชนะไม่สำคัญเท่าการออกกำลังกาย และการได้ทำกิจกรรมในวัยเรียนร่วมกัน


ผ้าห่มไหมพรมถวายพระ

      
            ผ้าห่มไหมพรมถวายพระ คุณครูช่วยกันถักนิตติ้งผ้าห่มถวายพระ ขนาด 5x8 ฟุต เราใช้เวลาว่างหลังจากเลิกงานทำไปเรื่อยๆ เอามาเย็บต่อๆกัน       
 แต่สงสัยท่าทางจะไม่ทันหน้าหนาวนี้เสียละมัง ไหมพรมที่โรงเรียนหมดแล้ว เราใช้ไหมสีออกเข้มๆหน่อย แต่ถ้าถักมาสีอ่อนก็ไม่เป็นไรค่ะ       
ตอนนี้ต้องเอามาเย็บติดกันไปก่อน จะได้ดูว่าขาดแหว่งตรงไหน จะได้ทำเติมให้ได้ขนาด ส่งมาได้เลยค่ะไม่เกี่ยงฝีมือ ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ช่วยถักมาส่งให้นะคะ       
คุณครูยังต้องการฝีมือแรงงานช่วยอีกมากค่ะ
            ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2552
                   - ป.1 ฉีด วัคซีนคอตีบ บาดทะยัก หยดโปลิโอ
                   - ป.6 ฉีดวัคซีนคอตีบ บาดทะยัก
            ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2553
                   - ป.1 ฉีด วัคซีนคอตีบ หัดเยอรมัน และ คางทูม
                  ผู้ปกครองท่านใดไม่อนุญาตให้ลูกฉีดวัคซีน กรุณาเขียนในเอกสารเพื่อส่งแจ้งคุณครูประจำชั้น ภายใน 30 พฤศจิกายน 2552 เพื่อจัดทำรายชื่อนักเรียนที่รับวัคซีน
ส่งสถานีอนามัยฯ ให้ถูกต้อง หากไม่มีเอกสารแจ้งส่งกลับมา ถือว่านักเรียนรับวัคซีนตามกำหนดการนะคะ
ทุกครั้งที่สอน....เป็นครั้งที่ดีที่สุด


                        อยากเป็นครูที่สอนเก่ง อยากเห็นตานักเรียนปิ๊งๆ บ่งบอกความหมายว่า “เข้าใจแล้วค่ะ...นึกออกแล้วครับ”
      มีครูคนไหนคิดอย่างนี้บ้าง...ยกมือขึ้น ก่อนเดินเข้าห้องเรียน ครูอาจถอนหายใจสองสามเฮือก ไหนจะทุกข์ปัญหาครอบครัว       
      ความขัดแย้งกับเพื่อน เมื่อเช้ามาทำงานสาย รู้สึกปวดหัวตัวร้อน ค่าผ่อนรถจะครบอีกแล้ว ลูกชายตัวแสบหนีเรียนรึเปล่า???       
       ล๊อตเตอรี่งวดนี้จะออกตรงมั๊ยเนี่ยะ.... ฯลฯ
                        เมื่อไปยืนหน้าห้อง มองหน้านักเรียนหลายสิบคนที่เห็นกันทุกวี่วัน ยุกๆยิกๆ คนนี้ยังไม่หยุดคุยอีก คนโน้นไม่ได้ส่งการบ้าน
       นั่นเดินไปเดินมาทำไม ไม่พร้อมจะเรียนรึไง อ้าว... หน้าเดิมๆยังไม่มาถึงโรงเรียนอีกรึนี่ สายโด่งกี่โมงเข้าไปแล้ว เฮ๊อ....
                     เป็นครูนี่เหนื่อย ใช้พลังงานมาก แบกภาระงานหน้าที่ใหญ่หลวงที่ผู้คนฝากความหวังไว้ เผชิญกับสารพันความรับผิดชอบ ถ้าทำดีก็ดีไป ถ้าพลาดเมื่อไหร่       
ก็คงยากจะมีคนเห็นใจ..... ท่าจะเหมือนโดนระเบิด M-79 ตกปุ๊!!!ลงกลางโรงเรียนละไม่ว่า .....แม้ทุกข์หนักอึ้งในหัวใจเรา ก็ไม่ควรเป็นอุปสรรคปัญหาของการทำหน้าที่       ครูควรให้เกียรติลูกศิษย์ทุกคนด้วยการตั้งใจสอนให้ดีที่สุดทุกครั้ง สอนให้คิดชวนติดตาม สอนสนุก กระตุ้นความสงสัยใคร่รู้ ไม่ใช่แค่....สอนๆไปพอให้หมดชั่วโมง
 ครูควรพูดและปฏิบัติกับนักเรียนอย่างเสมอกันในคุณค่าความเป็นมนุษย์ เด็กๆไม่ได้อยู่ใต้อำนาจเรา ไม่ใช่ตุ๊กตาปูนปั้นไร้ความรู้สึก ไม่ได้มารอรับการแจกความรู้             
แต่พวกเขากำลังรอครูจุดประกายความคิด...และเรียนรู้จากครูด้วยความเคารพการสั่งสอน การอบรม จึงควรเป็นไปอย่างให้เกียรติกันและกัน       
 แม้กำลังอยู่ในอารมณ์กดดันอย่างไร การมีสติคิดก่อนพูด ก่อนทำนั้น...สำคัญยิ่ง เพราะเรานี้คือ”ครู” สายตาหลายสิบคู่กำลังจับจ้องอยู่ที่เรา เอ...วันนี้จะเป็นครู       
 หรือจะเป็น..ยักษ์ขมูขี ดีน้อ...
                    “เอาละ ... ครูจะแปลงร่างเป็นชาวบ้านบางระจัน ยามบ้านเมืองคับขัน ขุนนางคิดคดทรยศชาติ คนไทยไม่สามัคคีกัน กองทัพพม่าจะบุกแล้ว เรามีสรรพกำลังแค่นี้ตายละวา..พวกเราจะทำอย่างไรกันดี..!!!! “ เสียงครูเร้าใจเสมือนอยู่ท่ามกลางสมรภูมิรบทุกครั้งที่ขึ้นสอน เหมือนขึ้นแสดงละครเวที เราจะแสดงให้สมจริง ชวนคิดติดตาม และทำให้ผู้ชมไม่อาจละสายตาได้..... แต่การรับรู้ เข้าใจ เกิดจากผู้เรียนเอง ไม่ได้เกิดจากครูยัดเยียดให้พูดตามครู..คิดตาม ครู...เขียนเหมือนครูเด๊ะ...       
                    แล้วจึงจะแปลว่า ถูกต้องคร๊าบบบบ.... แม้ครูคนเดียวกันสอน ศิษย์แต่ละคนก็ยังรับได้มากน้อยไม่เท่ากันอยู่ดีครูไม่ใช่บันไดเลื่อนที่พาลูกศิษย์ลอยขึ้นลง อย่างสะดวก ง่ายดาย ด้วยการบอกและให้ท่องจำสบายๆไม่ใช่ผู้ป้อนให้นักเรียนทุกอย่างโดยไม่ต้องคิดอะไรมากแต่ครูเป็นบันไดอิฐที่แข็งแรงนำทางขึ้น สูงเรื่อยๆลูกศิษย์คือคนที่ต้อง ออกแรงก้าวไปด้วยความพยายาม ยิ่งสูงก็ยิ่งเมื่อย ยิ่งยากลำบากเพราะวันหนึ่ง อาจไม่มีบันไดเลื่อน หรือบันไดเลื่อนอาจชำรุดสะดุดกึก สองขาของเด็กๆเท่านั้นที่จะพาตนเองก้าวต่อไป ครูจึงต้องพยายามฝึกให้ลูกศิษย์ พร้อมและเพียร ....ตั้งแต่วันนี้ ด้วยกระบวนการ วิธีการ ที่ครูออกแบบเองและคิดว่าครั้งนี้เจ๋งที่สุด
              ไม่ได้เป็นเรือจ้าง ไม่ใช่ความบังเอิญ แต่ที่เป็นครู ก็เพราะเต็มใจ ทุกครั้งที่สอนต้องเป็นครั้งที่ดีที่สุดเสมอ

พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ

ลอยกระทง..วันวัฒนธรรมไทย


    
 
     
            คุณครูขอขอบคุณ คณะทำงานชมรมฯอย่างมากในการร่วมจัดกิจกรรมในวันสำคัญให้เด็กๆ สร้างการเรียนรู้ ทุกท่านล้วนมาด้วยใจและเต็มที่กับทุกกิจกรรม
เป็นกำลังหลักในการจัดกิจกรรมวันวัฒนธรรมไทยให้เด็กๆ อลังการงานสร้าง และยังช่วยออกแรงทำขนมไทย(บัวลอย โรตีสายไหม) มีรายการตอบคำถามได้รางวัล
ทั้งยังนำใบตอง ดอกไม้ มาช่วยคุณครูทำกระทง อย่างไม่เห็นแก่เหนื่อย ขอบพระคุณมากๆนะคะ
                 นอกจากนี้ คุณครูหลายๆคนทั้งอนุบาลและประถมศึกษาก็ช่วยกันทำกระทง จัดกิจกรรมรำวงกับนักเรียนอย่างสนุกสนาน เทอมปลายชมรมฯได้มาเปลี่ยนบอร์ด ใหม่น่าสนใจยิ่ง มีทั้งความรู้เกี่ยวกับวันลอยกระทง และความรู้อื่นหลากหลาย เชิญแวะมาชมและร่วมกิจกรรมได้ค่ะ


การออกค่ายลูกเสือ


   

                  เรื่องจากการออกค่ายลูกเสือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรใหม่ พี่ๆป.4-6 ไปค่ายกันแล้วเมื่อ 2-3 พฤศจิกายน อากาศดี ธรรมชาติสวย       
นอนค้างกัน 1 คืน และทำกิจกรรมสนุกสนาน (แต่ครูน่ะแย่ เหนื่อยวิ่งตามลูกเสือเนตรนารีให้ไปนอนซะที เพราะลูกๆแอบสนุกกันสุดเหวี่ยง ไม่ค่อยยอมนอนกันเลย)       
 แต่คงเป็นเรื่องน่าเสียใจถ้านักเรียนไปฝึกฝนวินัยความมีน้ำใจ สามัคคี แล้วไม่นำกลับมาใช้ในชีวิตประจำวัน
ที่จริงการออกค่ายลูกเสือ
ไม่ใช่แค่นั่งรถไปเที่ยวแล้วก็กลับ การศึกษานอกสถานศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ ไม่ใช่เรียนรู้แต่ในห้องและตำราเรียน การเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่การเตรียมตัว
การนั่งรถตลอดเส้นทาง ไปปฏิบัติภารกิจ การเรียนรู้กับวิทยากรอื่นๆที่ไม่ใช่คุณครูของเรา การดูแลรับผิดชอบตัวเองโดยไม่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้วย การฝึกวินัยในตนเอง       การพบเห็นสัมผัสธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่ให้ประสบการณ์ชีวิตที่เกิดประโยชน์ทั้งสิ้น
               ถึงคราวลูกเสือ ป.1-3 ไปค่ายแบบไปเช้ากลับเย็น วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน นี้ ที่ค่ายฉิมกุล สระบุรี (ค่ายเดียวกับพี่ ป.4-6) ลูกเสือต้องมาให้ทันเวลา 8.00 น. รถนักเรียนรอบรับตามปกติ แต่เที่ยวกลับรบกวนผู้ปกครองนักเรียน ป.1-3 ที่เป็นนักเรียนรถโรงเรียน มารับลูกเองที่โรงเรียน เวลาประมาณ       
16.45 น.
เพราะไม่มีรถนักเรียนส่งรอบเย็นค่ะ คุณครูจะดูแลความปลอดภัยอย่างดี โรงเรียนจัดอาหาร-อาหารว่างของนักเรียน ลูกเสือคนที่ไม่ไปให้หยุดเรียน 1 วัน
 และส่งงานตามครูลูกเสือแจ้ง แต่งกายชุดพละ ผูกผ้าพันคอลูกเสือ พร้อมหมวก นำกระติกใส่น้ำไว้ดื่มบนรถ มาด้วยทุกคน อย่าลืม
 เอาเสื้อหนาวไปด้วยเพราะอากาศเย็น งานนี้เพราะลูกยังเล็กผู้ปกครองตามไปได้ค่ะถ้าผู้ปกครองแจ้งไปกับรถโรงเรียนคุณครูต้องรอที่นั่งจากนักเรียนว่างก่อนแล้วจึงจัด        ให้ผู้ปกครองได้ตามลำดับตามจดหมายแจ้งไปแล้วนะคะ ที่ค่ายมีระเบียบไม่ให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือ คุณครูจะเก็บไว้ให้ตอนอยู่ค่ายค่ะ


ปีนสูงแค่นี้หนูไม่ยั่นหรอกค่ะครูขา.... สนุกจะตายไป....สบายมาก


ฮุยเลฮุย...ช่วยๆกันดึงเชือกหน่อย
วุ๊ย...อยากตกน้ำป๋อมแป๋มจัง....อากาศสบ๊ายสบาย

   เนตรนารี.....หลับแหงแก๋
   แหม... มันเหนื่อยหลายๆเด๊อ...
   เมื่อคืนพวกหนูวิ่งเล่นกันซะไม่ค่อยยอมนอนเล๊ย..

คนเก่ง...เทควันโด รุ่นเยาว์


ขอแสดงความยินดีกับนักเทควันโด รุ่นเยาว์ ได้แก่ ด.ช. นที ภู่ฐานิตดำรง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้รางวัลที่ 3 ประเภทการต่อสู้ และ
ด.ช. ธารา ภู่ฐานิตดำรง อนุบาล 2/1 ได้รับรางวัลที่ 1ท่าเตะสวยงาม และ การต่อสู้ในการแข่งขันเทควันโด ที่ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน เอารางวัล
มาให้เราชื่นชมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว กีฬา...กีฬา...เป็นยาวิเศษ ลูกใครน้อ..เก่งจริง


ป.6 ทัศนศึกษา โครงการส่วนพระองค์

      
            วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จะไปทัศนศึกษา ชมโครงการส่วนพระองค์ ณ พระราชวังสวนจิตรลดา ออกจากโรงเรียนเวลา 8.15 น.และกลับมาทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน รองเท้านักเรียนดำ ควรสำรวมกริยามารยาทให้สุภาพและเคารพสถานที่อย่างยิ่ง
 เพราะเป็นเขตพระราชฐาน นักเรียนเตรียมขนมน้ำไปทานในรถได้      แต่ไม่อนุญาตให้นำขนมลงไปขณะชมโครงการการไปทัศนศึกษานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ค่าเดินทางใช้ งบประมาณกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) นักเรียนคนใดผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ไป กรุณาแจ้งคุณครูประจำชั้นโดยเขียนลงในสมุดการบ้าน ภายใน 16 พฤศจิกายน ค่ะ
มหกรรมว่ายน้ำ ครั้งที่ 7

                     การแข่งขันว่ายน้ำภายในประจำปีของโรงเรียนจะมีขึ้นในวันอังคารที่ 24 พ.ย. นี้ เริ่มตั้งแต่ประมาณ 9.00 น. นักเรียนส่วนใหญ่จะเข้าร่วมสมัครแข่งขัน       
โดยครูพละจะประกาศรายการแข่งให้สมัครได้ ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นนักเรียนว่ายน้ำของโรงเรียน ใครอยากแข่งก็สมัครได้ ขอให้ร่วมกิจกรรมกันเพื่อส่งเสริมกีฬา       
 เพื่อนที่ไม่ได้แข่งก็ลงเป็นกองเชียร์โดยคุณครูจะเรียกทีละระดับชั้น คุณครูทุกฝ่ายโดยเฉพาะคุณครูพละเตรียมการไม่ให้เสียเวลาเรียนมาก โดยสลับกันลงมาแข่งเป็นเวลา       การแข่งขันจะมีรอบคัดเลือกและรอบชิง จึงจะได้เหรียญรางวัลในรอบชิงแต่ละประเภท ผลการแข่งขันและรางวัลจะประกาศไว้นะคะ  การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ดูจากลำดับของการทำเวลามากน้อยของแต่ละประเภทการแข่ง เชิญผู้ปกครองมาเชียร์นักว่ายน้ำลูกๆนะคะ ถ้าจะกรุณามาเชียร์ลูกๆ แล้วจะช่วยคุณครูดูแลเรื่องการเปลี่ยนชุ ดว่ายน้ำของลูกทั้งก่อนแข่งและหลังแข่งด้วยจะ ยิ่งดี     และขอบคุณมากค่ะ เพราะคุณครูต้องแบ่งกันไปดูจับเวลา จัดคิวการแข่ง จดคะแนน ดูแลความปลอดภัยให้นักเรียนจำนวนมาก  เราต้องการความช่วยเหลือและความร่วมมือจากผู้ปกครองอย่างยิ่งค่ะ


โรงเรียนบ้านพลอยรับเกียรติบัตรจาก รมต.ศึกษาฯ


      
            เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม กระทรวงศึกษาธิการได้จัดงานมอบเกียรติบัตรโครงการส่งเสริมและสนับสนุนโรงเรียนอกชนประเภทสามัญศึกษา       
ที่มีความก้าวหน้าจากคะแนนการทดสอบระดับชาติ(O-Net )จากการทดสอบปีที่ผ่านมา โดยโรงเรียนบ้านพลอยเป็นโรงเรียนหนึ่งที่ได้รับการประกาศ 2 รางวัล คือ       
รางวัลระดับเงินผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6
(ระดับเงิน จังหวัดปทุมธานีได้รับ 5 โรงเรียน ไม่มีโรงเรียนใดได้ระดับทอง) และ       
รางวัลโรงเรียนด้านมีพัฒนาผลการสอบประเมินการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ป.6
(จังหวัดปทุมธานีได้รับ 19 โรงเรียน )  โดยงานจัดขึ้นที่ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ โดย ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาเป็นประธานมอบเกียรติบัตร คุณครูภัทรพรชมภูนุช หัวหน้าฝ่ายกลุ่มงานวิชาการ เป็นตัวแทนโรงเรียนไปร่วมพิธีและรับเกียรติบัตรครั้งนี้       
                 ประกาศรายชื่อโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปทุมธานีที่รับเกียรติบัตรครั้งนี้จะติดไว้ที่บอร์ดค่ะผลการประเมินระดับชาติ ชี้ให้เห็นว่า การเรียนโดยเน้นกิจกรรม
การลงมือปฏิบัติ และทักษะการคิด หรือที่คนทั่วไปมองว่า “ไม่เร่งเรียน” นั้น สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีผลการเรียนที่อยู่ในเกณฑ์ดีมากไม่ได้น้อยไปกว่า
 กระแสการเร่งเรียนเลย แม้ในระยะเริ่มต้นการศึกษาจะดูเหมือนไม่เก่งถ้าเทียบกับเด็กที่เร่งเรียน แต่เมื่อเติบโตถึงวัยที่พร้อม ผู้เรียนจะมีพัฒนาการการเรียน
ได้มั่นคง และยังพัฒนาคุณภาพความเป็นนักคิด และที่สำคัญคือ ความเป็นคนดี ได้ในเวลาเดียวกัน ซึ่งในทางตรงกันข้าม  การเร่งเรียนเขียนอ่านไม่สอดคล้อง กับพัฒนาการของผู้เรียน ไม่เน้นการคิด การปฏิบัติ เท่าที่ควร การเร่งเรียนก่อนวัยอาจได้ผลดีน้อยกว่าในระยะยาวก็ได้

กิจกรรมวอล์คแรลลี่อนุบาลกิจกรรมวอล์คแรลลี่อนุบาล                                    กิจกรรมประจำปี วอล์คแรลลี่ฐานความรู้อนุบาล จัดไปแล้ววันพุธที่ 30 กันยายน มี 5 ฐาน ฐานที่คุณครูจัด มีดังนี้คือ ฐาน ยำแซ่บ พิมพ์ภาพพิมพ์ใจ สำเนียงเสียงใส พละพาเพลิน และชมรมผู้ปกครองอาสาฯจะจัดฐาน ไม้ไผ่Bambooฐานผู้ปกครองเล่นเอาคุณครูอายเลยเชียว อะไรจะช่างอลังการงานสร้างร่วมแรงร่วมใจกันได้เพียงนี้ เด็กๆตื่นตาตื่นใจ ได้ดูได้ชิมได้ทำรับแจกของฝากโน่นนี่สนุกสนานแถมมีสุ่มไก่ไม้ไผ่ให้ชมด้วยละคุณครูขอขอบพระคุณวิทยากรคุณพ่อคุณแม่ที่จัดเตรียมลงแรงมาพูดบรรยายโฆษณาเชิญชวนกัน
จนเสียงแหบแห้ง หวังว่าในความเหน็ดเหนื่อยคงได้ความชื่นใจไปด้วยนะคะ บ้านและโรงเรียนประสานงานเพื่อการศึกษากันแท้จริง คุณครูขอบพระคุณมากนะคะ และขอบใจพี่ๆป.6 ที่มาช่วยจัดกิจกรรมให้น้องด้วย

  

ออกบู๊ธ มหกรรมการศึกษา


                  งานมหกรรมวิชาการ จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 เมื่อ 18 กันยายน ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธาน       
 และเยี่ยมชมบู๊ธของโรงเรียนต่างๆ ข่าวว่าโรงเรียนรัฐบาลหยุดเรียนมาจัดบู๊ธกันเลย เด็กๆและคุณครูเดินกันขวักไขว่ โรงเรียนเราได้ไปออกบู๊ธแนะนำโรงเรียน       
โดยคุณครูมุฑิตา และ คุณครูวัลภา พร้อมกับตัวแทนนักเรียน 2 คน ที่ครูพิมพ์ใจคัดเลือกมา ได้แก่ ด.ช. ดนุวัส ฉัตรแก้วมณี และ ด.ญ. ชนิกานต์ นิ่มปลื้ม เป็นนางกวัก       
 ดูแลแนะนำได้พบศิษย์เก่าจบไปแล้วแวะมาเยี่ยมบู๊ธด้วย บู๊ธของเราสวยและสง่างามเป็นฝีมือการช่วยกันจัดและเตรียมงานของคุณครูทุกคนที่โรงเรียน โดยมีคุณครู ปรีชา
ครูศรีวงศ์ และ ครูพรปรียา ไปจัดสถานที่ ขอขอบคุณคุณครูทกคนค่ะ
                   การงานดำเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้ากว่ากำหนดมาก การแสดง ประกวดลูกทุ่งยืดเยื้อจนเวลามอบเกียรติบัตรรางวัลไม่พอ       
ท้ายงานจึงแจ้งว่าจะส่งเกียรติบัตรไปให้ทีหลัง คุณครูรอจนเบื่อ รองเท้าก็กัด(ครูสุมิตรว่าเจ็บตัวและเจ็บใจอีกแน่ะ)       
ครูกุลธรอุตส่าห์สละเวลามาจากงานที่ทำที่รีสอร์ทนครนายก คุณครูแต่งตัวสวยไปรอกันเก้อ(เป็นแม่สายบัว) น่าเสียดายเวลาที่จะได้อยู่สอนนักเรียนเรา
ดีว่าครูไม่หอบเอานักเรียนไปรอรับเกียรติบัตรเก้อไปด้วย แต่ถึงอย่างไร ก็ยินดีกับคุณครูและนักเรียนเราที่ทำคะแนนได้สูง รางวัลไม่สำคัญเท่าได้รู้ว่างานของครู       
 แม้จะเห็นผลช้า...แต่ก็ได้ผลดีจริง เกียรติบัตรต่างๆโรงเรียนจะมอบเมื่อเปิดเทอม
 เกียรติบัตรคุณครูที่สอนนักเรียนระดับชั้นคะแนนสอบประเมินสูงสุดของเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานีเขต 1

ที่
ชื่อ-นามสกุล
วิชา
ระดับชั้น
อันดับ
1
น.ส.กันทิมา จันทรมาลา
วิทยาศาสตร ์
LASป.5
1
2
นางนีรดา สินธ์สมุทร
วิทยาศาสตร์
ป.5
1
3
นางสุมิตรา สดแสงจันทร์
คณิตศาสตร์
LAS ป.5
1
4
นางกุลธร พูลทวี
คณิตศาสตร์
O-NETป.6
1
5
นางวาสนา บุญยงค์
คณิตศาสตร์
O-NETป.6
1
6
นางพิมพ์ใจ บุญสุข
ภาษาไทย
O-NETป.6
1
7
นางนีรดา สินธ์สมุทร
วิทยาศาสตร์
O-NETป.6
1

เกียรติบัตรนักเรียน ที่ทำคะแนนสอบประเมินรายวิชาได้อันดับ 1-3 ของเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1

ที่
ชื่อ-นามสกุล
วิชา
ระดับชั้น
อันดับ
1
ด.ช.ปรัชญาพล เลิศวิชา
คณิตศาสตร์
O-NETป.6
2
2
ด.ช.สุภัช ศรีมาโนชญ์
วิทยาศาสตร์
O-NETป.6
3
3
ด.ช.ปรัชญาพล เลิศวิชา
ภาษาไทย
O-NETป.6
2
4
ด.ญ.ณัฐนิชา นิเทศพัตรพงษ์
คณิตศาสตร
O-NETป.6
2
5
ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์
คณิตศาสตร์
LAS ป.5
1
6
ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์
ภาษาอังกฤษ
LAS ป.5
2
7
ด.ช.ปัณณธร เหลืองวุฒิวงษ์
คณิตศาสตร์
LAS ป.5
3
8
ด.ช.ณัฐพล กิจสถิตย์
คณิตศาสตร์
NTป.3
2
9
ด.ช.ศุภวิชญ์ ศรวณีย
คณิตศาสตร
NTป.3
3
10
ด.ช.ไทปัน บรรณสิทธ์
วิทยาศาสตร์
NTป.3
3
11
ด.ญ.พิวดา ชาติปิระ
ภาษาไทย
LAS ป.2
3

  

หนอนหนังสือ
                                                 หนอนหนังสือเดือนกันยายน ได้แก่ ด.ญ พรชนก ไตรสุริยธรรมา ป.3 และ ด.ญ. บุษย์น้ำทอง ศิวากุล ป.6
บ้านสีชนะเลิศ ก.ย.
 
     
            รายการพลิกล๊อก เพราะสีแดงเป็น บ้านสีชนะเลิศเดือน กันยายน และได้ใส่ชุดสวยชุดหล่อไปเมื่อ 25 กันยายน ล้มแชมป์สามสมัยอย่างสีฟ้าได้ด้วยคะแนน       
จากคุณครูที่รับเกียรติบัตรสอนดีเด่น O-Net ป.6 และ Las ป.5 ได้คะแนนสูงสุดของเขต ฝีมือความดีของคุณครูมาช่วยหรอกนะเนี่ยะ       
ใครเป็นแม่สีและประธานสีเหลืองต้องขอคุยด่วนจ้า.....
ชวนกันทำบุญถักผ้าห่มKnitting ถวายพระ
 
     
            ช่วงปิดเทอม คุณครูจำนวนหนึ่งลงแรงกันช่วยถักไหมพรม สีเหลืองเข้มอมน้ำตาล (สีจีวรพระ) เพื่อนำมาเย็บต่อๆกันเป็นผ้าห่ม นำไปถวายพระอิสาน
เพื่อใช้ห่มหน้าหนาว ตอนนี้ก็ยังคงทำกันอยู่เวลาว่าง จึงขอเชิญชวนผู้ปกครองที่อยากร่วมทำบุญ ถักไหมพรม มาเย็บรวมกันเป็นผ้าห่มสามัคคีโรงเรียนบ้านพลอย นะคะ       ไม่เกี่ยงลาย ไม่เกี่ยงฝีมือ (คุณครูหลายคนก็เพิ่งหัดทำเหมือนกัน ถักไปถักมาเกิดช่องๆที่ไม่ตั้งใจแยะเชียว) กะห่วงประมาณขนาดกว้าง 90 ซม. หรือให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส       30x30 หรือ 60x60 ซม.แล้วมาเย็บต่อกันพอดี คาดว่าน่าจะได้ผ้าห่มขนาด 90 x 200 ซม. ต้องเร่งมือกันหน่อยเพราะจะใกล้หนาวแล้วไหมพรมมีขายตามร้านอุปกรณ์เย็บผ้า ราคาประมาณไม่เกิน 30 บาท ที่โรงเรียนก็มีไหมพรมอยู่อีกพอสมควร ผู้ปกครองจะช่วยถักทำบุญผ้าห่ม จะมารับไหมพรมของโรงเรียนไปช่วยกันทำบุญ ได้จากที่ห้องธุรการนะคะ สาธุ...สาธุ....
กระดาษด้านที่สาม.....เพื่อเด็กพิการทางสายตา

 
     
           ขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมกันบริจาคกระดาษประมาณ A4 ที่ใช้แล้วทั้งสองด้าน ความหนา 70 กรัม ขึ้นไป ที่ไม่มีรอยยับ รอยพับ ไม่ใช่กระดาษใบปลิว       
และไม่ใช่กระดาษโปสเตอร์แข็ง เพื่อนำไปมอบให้โรงเรียนสอนเด็กพิการ ใช้เป็นกระดาษสำหรับเด็กๆทำปรุอักษรเบรลล์ ใช้สำหรับเรียนหนังสือ ได้ประโยชน์มากมายกว่า
 เอาไปขาย ชั่งได้กิโลกรัมละไม่กี่บาทและไม่เป็นขยะสิ้นเปลืองทรัพยากรด้วย โรงเรียนจะทำกล่องวางไว้ให้ที่หน้าโรงเรียนเพื่อรับกระดาษดีดีที่ใช้แล้วจากทางบ้าน       
 และคุณครู เพื่อขอรับบริจาคต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา ดังเช่นทำมาทุกปี โดยได้นำกระดาษไปมอบให้โรงเรียนสอนคนตามบอดช่วงปิดเทอมเรียบร้อยแล้วค่ะ       
มีหนังสือตอบขอบคุณมาจากโรงเรียนสอนคนตาบอด เราร่วมกันทำสิ่งดีดีให้สังคมนะคะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ
                                             กระดาษดีดี        ที่เขียนสองด้าน              ยังประโยชน์ใช้งาน         คนพิการทั้งหลาย
                             กระดาษด้านที่สาม              เขียนความตามสบาย      อักษรเบรลล์ปรุได้           ดวงตาไม่มืดมน
                                             ขอรับบริจาค      กระดาษไม่ยับ                ไม่มีรอยพับ                    ไม่บางไม่ย่น
                             ให้เด็กพิการสายตา             เขียนเรียนทุกคน             แถมขยะไม่ล้น                ช่วยคนมากมาย
                                             เกิดมาแล้วหนอ   อย่ารอฟ้าลิขิต                ทำดีวันละนิด                  เบิกจิตสุขได้
                             คนละไม้คนละมือ                ถือปันกันไป                    เด็กตาบอดรอน้ำใจ          คนไทยด้วยกัน


ครูบ้านพลอย
 
     
           สำหรับครูบ้านพลอย สิ่งที่น่ายินดีอย่างหนึ่งคือ ข่าวความสำเร็จของลูกศิษย์ ทั้งด้านการเรียน และชีวิตส่วนตัวผลงานของครู.... ตอนที่ลูกยังเล็กอยู่โรงเรียนหลายคน
 อาจมองเห็นภาพไม่ชัดเจน เมื่อผ่านเวลายาวนาน ในที่สุดจะพบว่าผลของการปลูกกล้วยไม้การศึกษานี้งอกงามน่าชื่นชมยิ่งนัก การสร้างพื้นฐานมั่นคงวัยเริ่มต้นมีความ
สำคัญมาก ข่าวสารฉบับนี้ มีข่าวน่ายินดีจากลูกศิษย์ของเราพร้อมกับข่าวรางวัลของครูบ้านพลอยเราภูมิใจที่เป็นครูมืออาชีพค่ะ
เราเป็นที่หนึ่งของเขตพื้นที่การศึกษา

                  จากการสอบ O-Net ระดับชั้น ป.6 ปีที่แล้ว(ปีการศึกษา 2551) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2552 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ได้แจ้งทาง
 โรงเรียนว่า นักเรียน ป.6 ของโรงเรียนบ้านพลอย ทำคะแนนสอบO-Netเป็นอันดับ 1 ในเขตปทุมธานีเขต 1 ทุกวิชาที่จัดสอบ คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร
์และภาษาไทย และทางสพท. เชิญให้คุณครูผู้สอน ได้แก่ ครูกุลธร พูลทวี ครูวาสนา บุญยงค์ ครูพิมพ์ใจ บุญสุข และครูนีรดา สินธ์สมุทร ไปรับมอบโล่
ประกาศเกียรติคุณ(มอบโล่ 3 อันดับ เราเป็นอันดับ 1) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2552 ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทั้ง 4       
 ท่านผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของลูกศิษย์เป็นอย่างยิ่งคุณครูบ้านพลอยทุกคน ล้วนเป็นครูที่มีความสามารถ ตั้งใจสอน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักเรียน       
ยืนหยัดตามหลักการศึกษาที่ถูกต้อง เน้นทักษะการคิด เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติก่อนการท่องจำ ครูบ้านพลอยทำงานด้วยสำนึกจิตวิญญาณความเป็นครู รางวัลนี้
จึงถือเป็นรางวัลของครูบ้านพลอยทุกคนด้วย

บัณฑิตเกียรตินิยม....ศิษย์รุ่นแรก

 

                  น.ส. มณฑิชา ใจอารีย์ (จูน) ลูกศิษย์บ้านพลอย รุ่นแรก รุ่นเสี่ยง.. รุ่นบุกเบิก.. รุ่นหมีทดลองของครู เรียนบ้านพลอยมาตั้งแต่อนุบาล1-ป.6 ตั้งแต่โรงเรียน
ยังปูพื้นกระเบื้องยังไม่เสร็จ วันนี้จบศิลปศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ1 เอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยมหิดล คุณแม่พามาขอบคุณครูบ้านพลอยที่สอน วางพื้นฐาน มั่นคงให้ลูกจนมีความสำเร็จวันนี้ คุณแม่บอกว่า เชื่อแล้วว่า คำครหาว่าไม่เร่งเรียนแล้วไม่เก่ง อ่อนวิชาการนั้นตรงกันข้ามกันเลย คุณแม่ดีใจที่แน่วแน่ไม่ได้ไป ตามกระแส ยิ่งภาษาอังกฤษได้พื้นฐานจากบ้านพลอยไปช่วยตอนเรียนมัธยมฯต้นได้มากโข ตอนจูนมาโรงเรียนเป็นน้องอนุบาลใหม่ๆ เวลาร้องไห้ครูจันทร์ตรีกับครูวัลภา เค้าอุ้มกันมา ครูวาสนา ครูผ่องศรี ครูยิ่งยงค์ ครูศักดิ์สินาม ครูสุมิตรา ก็อุ้มมา..เอ๊ย...สอนมาหมด เอ้า....พวกเราเป็นครูที่เก่งมากๆ สมัยเรียนบ้านพลอย จูนไม่เคยเรียนพิเศษ ไม่กวดวิชา จูนเรียนบัลเล่ต์ ทำกิจกรรม ร่วมแสดงงานโรงเรียนทุกปีจนจบ ป.6 เรียนต่อกับ พี่โอ๋จนจบเกรด 8 และเรียนINTERMEDIATEต่อ ตลอดเวลาที่เรียนปริญญาตรี ก็สอนบัลเล่ต์ที่ KPN วันเสาร์อาทิตย์ด้วยตอนเรียนมัธยมฯเตรียมอุดมฯ พัฒนาการ จูนอยู่ห้องKING สายวิทยาศาสตร์ สอบได้เกรด 4 ตลอด ได้ที่ 1-2 มาเสมอ คุณแม่และจูน จะโทรมาส่งข่าว(และบ่น) หรือปรึกษาเรื่องเรียน บ้างเป็นระยะ พอจะเข้ามหาวิทยาลัย คุณแม่และจูนขอปรึกษาว่า จะเรียนต่อคณะอะไรดี แม้เรียนมาสายวิทย์แต่ไม่อยากเรียน วิทย์ต่อ จึงถามว่า มีความสุขที่จะเรียนอะไร ชอบวิชาอะไร จูนชอบภาษาอังกฤษ ตั้งแต่นั้น จูนก็เรียนด้านภาษาจนจบปริญญาตรี ได้ไปฝึกงานที่อเมริกา 2 ครั้ง ช่วงปิดเทอม ด้วยจูนกำลังเรียนปริญญาโทที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯอยู่ แต่จะไปเรียนต่อปริญญาโท CREATIVE WRITING ที่ มหาวิทยาลัยSUSSEX ประเทศอังกฤษเ
ดือนหน้า กลับมาก็คงจะมาเป็นอาจารย์ ครูบ้านพลอยที่สอนจูนมาทุกคนภูมิใจมาก .....หูยยย....เก่งๆๆๆ ลูกศิษย์บ้านพลอยส่วนมาก เมื่อเข้า ม.1ได้ เข้ามหาวิทยาลัยได้ เรียนจบอะไร ก็จะมาบบอกครูให้ชื่นชม นอกเหนือจากการแวะมาเยี่ยมเป็นครั้งคราวเสมอ บางทีมีปัญหาอะไรก็โทรมาปรึกษาครู ด้วยความรู้สึกว่า ที่นี่มีคนที่ห่วงใย สนใจทุกข์สุข รอความสำเร็จของพวกเค้าอยู่ เราผูกพันเหมือนเป็นครอบครัวจริงๆใส่บาตรอาหารแห้ง
กิจกรรมที่เราทำเป็นประจำทุกเดือน คือการใส่บาตรอาหารแห้ง ประมาณวันพฤหัสบดีแรกของเดือน และการฟังเทศน
์วันจันทร์เดือนละครั้ง เด็กๆได้ร่วมใส่บาตร พร้อมผู้ปกครอง และคุณครู ลูกรู้จักการเสียสละ การเป็นผู้ให้ มีส่วนร่วม
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติ เป็นกิจกรรมที่ดีอย่างหนึ่ง ขอขอบคุณผู้ปกครองที่สนับสนุนด้วยค่ะ
เดือนกันยายนนี้ ใส่บาตรวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายนนะคะผู้ปกครองอาสาฯ

            คุณพ่อตั้ว สท.คุณ นิพัฒน์ เที่ยงตรง สภาเทศบาล ตำบลหลักหก จะกรุณาเป็นวิทยากรบรรยายให้นักเรียน ป.6 เรียนรู้จักท้องถิ่นของตนเอง ในเรื่อง โครงการ
ชุมชนพอเพียง ขอขอบพระคุณคุณพ่อตั้วมากค่ะที่ช่วยงานโรงเรียนหลายอย่างจริงๆบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญของสถานศึกษาก็คือผู้ปกครองนักเรียนนี่ละค่ะ
เนื่องจากเป็นแหล่งความรู้ที่รู้จริงในหัวข้อเกี่ยวข้องกับงานที่ทำอยู่ โรงเรียนจึงขอเชิญชวนผู้ปกครองที่มีความรู้ด้านต่างๆ และสามารถจะมาให้ความรู้นักเรียนได้
มาช่วยกันนะคะ เราช่วยกันสร้างเด็กๆไทยที่มองเห็นโลกกว้างมากกว่าเรียนแค่ในห้องเรียนในตำราในหลักสูตรคนละไม้ละมือโรงเรียนยินดีอย่างยิ่งที่จะเปิดประตู
ูแบ่งปันความรู้จากผู้ปกครองสู่ลูกศิษย์เราตลอดเวลาตามปกติทุกปีที่ผ่านมา ความสำเร็จต่างๆของโรงเรียน เช่น การประเมินมาตรฐานการศึกษาจากสมศ.ทั้ง
สองครั้ง การประเมินโรงเรียนรางวัลพระราชทานนั้น ส่วนหนึ่งมาจากความร่วมมือระหว่างทางบ้านและทางโรงเรียน คือ คณะกรรมการสถานศึกษา
และชมรมผู้ปกครองอาสาเพื่อการศึกษาลูกบ้านพลอย ลงมือช่วยเหลือ มีส่วนในการจัดกิจกรรม มีศรัทธาและให้มิตรไมตรีกับโรงเรียนและคุณครูอย่างยิ่งทุกๆปี โดยเฉพาะในปีที่มีการประเมินต่างๆผู้ปกครองเก่าและใหม่ต่างมาแสดงตนให้คณะกรรมการสัมภาษณ์ด้วยใจรักโรงเรียนตอบคำถามกันอย่างผู้รู้และทำงาน
จริงจนกรรมการบางท่านถึงกับออกปากว่า โรงเรียนนี้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมและรักโรงเรียนมาก ซึ่งคุณครูทุกคนซาบซึ้งใจอย่างยิ่งตอนนี้ได้ข่าวดีแว่วๆมาว่า ชมรมผู้ปกครองอาสาเพื่อการศึกษาลูกบ้านพลอยปีนี้ที่ทีแรกเหมือนจะแผ่วๆรวมกันไม่ได้สักทีตอนนี้คุณอารยาพิบูลกนกพงศ์กรรมการสถานศึกษาได้ประสาน
ผู้ปกครองหลายท่านที่เคยทำงานและรอเปิดโอกาสให้คนใหม่มาทำบ้างนั้นให้กลับมาช่วยกันฟอร์มคณะทำงานให้ได้อีกครั้งรวมกับผู้ปกครองใหม่ ดีใจจริงๆเลย
ทีแรกกำลังเศร้าว่า วอล์คแรลลี่อนุบาลปีนี้ ท่าทางคุณครูจะทำโดยลำพังเสียละมังตอนนี้ชักมีความหวังรำไรๆแล้ว ขอขอบพระคุณค่ะ

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี 52

 

            ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2552 มีผู้สมัคร 5 ทีม คะแนนที่ได้ทีมหมายเลข 3 พัฒนาบ้านพลอย ชนะการเลือกตั้ง มีผู้มาใช้สิทธิ์
221 คน บัตรดี 95.47 บัตรเสีย 4.53 และนักเรียนเลือกประธานสีมาร่วมเป็นกรรมการด้วยอีก 3 คน ทุกคนที่รับการเลือกตั้งมา พร้อมที่จะเสียสละทำงาน
เพื่อส่วนรวมในปีนี้

 

            ด.ญ. โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการนักเรียน
            ด.ช. สกรรจ์ ศิริวงษ์ เลขานุการ
            ด.ช.ปัณณวัฒน์ ณ อุบล กรรมการ
            ด.ช. ดนุวัส ฉัตรแก้วมณี ประธานสีแดง
            ด.ช. ไชยรัฐ วุฒิกรรมรักษา ประธานสีเหลือง
            ด.ญ. ฐารฏา ประเสริฐสังข์ ประธานสีฟ้า


การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน


                  โรงเรียนได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เมื่อ 16 มิถุนายน 2552 เพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตรใหม่
      แผนปฏิบัติการประจำปีนี้และอนุมัติจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ต่างๆ ขอบพระคุณ คุณ อารยา พิบูลกนกพงศ์ ที่เป็นตัวแทน
      ผู้ปกครองมาร่วมประชุมด้วยค่ะ


การมีจิตอาสา การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

                  เราอยากให้ลูกๆเราเป็นผู้มีจิตอาสาในการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน มีงานหลายอย่างที่นักเรียนอาสาทำ
ได้ที่โรงเรียนซึ่งประกาศไว้เช่น การประกาศเรียกนักเรียน การอ่านข่าวเสียงตามสาย การเก็บหนังสือห้องสมุด การดูแลบริเวณ
เล่นต่างๆ การเก็บที่นอนให้น้องอนุบาล ฯลฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนก็ช่วยกันทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ห้องเรียน ของใช้
 ของเล่น ทั่วไป ป้องกันโรคหวัดที่กำลังระบาด นับเป็นความดีส่วนหนึ่งของจิตอาสาค่ะ และนอกจากนี้ เรายังอยากให้นักเรียนไหว้สวย
พูดจาไพเราะ มีน้ำใจ มี สัมมาคารวะ มีวินัยในตนเอง ไม่ต้องให้บอกย้ำเตือนซ้ำๆเมื่อลูกอยู่ที่บ้าน คุณครูก็อยากแน่ใจว่าลูกๆ
จะมีจิตอาสาที่บ้านด้วย เช่นช่วยคุณแม่ทำงาน ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม หรือศาสนาที่ถูกต้อง ดังนั้น ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้
คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาจะส่งสมุดบันทึกความดีที่ลูกทำ ไปให้ผู้ปกครองเช็คตามความเป็นจริงเดือนละครั้ง ลงนามผู้ปกครอง
และนำมาให้คุณครลงเป็นบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน และหากนักเรียนคนใดได้รับการประเมินการทำความดีที่บ้าน
มากที่สุดจากที่บ้านในแต่ละห้องของแต่ละเดือนก็จะไปเพิ่มแต้มสีให้กับบ้านสีของตนเองได้คนละ 5 คะแนน ด้วย จึงขอความกรุณา
ผู้ปกครองเช็คตามรายการที่คุณครูเขียนไว้ตามพฤติกรรมที่นักเรียนทำจริงลงนามกำกับ (ห้ามนักเรียนเขียนเองนะคะ) และส่งกลับ
 มาให้คุณครูทุกครั้งด้วยค่ะ ขอบพระคุณในความร่วมมือ

กิจกรรมพัฒนานักเรียน


                  นอกเหนือจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเรียนในห้องแล้ว เราจะมีกิจกรรมการไปทัศนศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่ใช้งบประมาณ
      พัฒนาผู้เรียนด้วย มีกิจกรรมอื่นรวมในงบประมาณนี้ เช่น กิจกรรมวิชาการ สารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม) โดยเบื้องต้น
      ค่าใช้จ่าย และค่าเดินทางไปทัศนศึกษาโดยจะใช้งบประมาณดังกล่าวก่อนโดยคิดรวมกันเป็นค่าใช้จ่ายระดับชั้น
      ไม่ได้คิดรายบุคคล หากต้องใช้เกินงบประมาณ หรือไม่อยู่ในงบประมาณจึงแจ้งขออนุญาตเก็บเงินเพิ่มการไป
      ทัศนศึกษาเท่าที่โรงเรียนกำหนดเบื้องต้น ให้สอดคล้องกับเนื้อหา ดังนี้(วันที่ยังไม่แน่นอน ขึ้นกับการจองสถานที่ และกำหนดว่างของโรงเรียน)

            กิจกรรมวอล์คแรลลี่พิพิธภัณฑ์เด็ก อังคาร 14 ก.ค. ป.1-2 และ พุธ 15 ก.ค. อนุบาล ๒-๓
            สวนสัตว์ดุสิต อนุบาล 1
            พิพิธภัณฑ์ข้าว ป.3
            พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ป.4
            อุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยา ป.5            
            โครงการในพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ป.6 จันทร์ที่ 23 พ.ย.
                  นอกจากนี้ ยังมี การออกค่ายลูกเสือ ป.4-6 กิจกรรมการแสดงละครจากคณะคนทำคนดู เกี่ยวกับวรรณคดีไทย การเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความ
            รู้นักเรียน ซึ่งจะรวมในงบประมาณนี้เบื้องต้นก่อน จนกว่าจะครบงบประมาณ หากมีกิจกรรมเกินกว่านี้และเกินงบประมาณ
            จึงจะแจ้งเก็บเงินเพิ่มเติมนะคะ


คนเก่งบ้านพลอย..สอบเสริมปัญญา


                        การสอบเสริมปัญญาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนทำด้วยความสามารถของตนเอง ส่วนมากทำได้ดีน่าพอใจ ขอยกย่องนักเรียน
            ที่ทำคะแนนได้เป็น อันดับ 1-3 ของจังหวัดปทุมธานี ดังนี้ค่ะ เก่งมากๆๆเลย..ลูกเอ๋ย.. ครูดีใจด้วย

วิทยาศาสตร์ ป.3
อันดับ 1 ด.ช. ไทปัน บรรณสิทธิ์ อันดับ 3
ด.ช ศุภวิชญ์ ศรวณีย์

คณิตศาสตร์ ป.3
อันดับ 3 ด.ช. ศุภวิชญ์ ศรวณีย์

คณิตศาสตร์ ป.4
อันดับ 1 ด.ช. ธรรมกร กอบเกื้อชัยพงษ์
(**อันดับ 45 ของประเทศ จากผู้เข้าสอบ
ทั้งหมด 9206 คน**)

คณิตศาสตร์ ป.6
อันดับ 1 ด.ญ. ณัฐนิชา นิเทศพัตรพงศ์
อันดับ 3 ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา

 

            พระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก เขียนเรื่อง “ โชคดี ” ว่า เด็กเล็กๆต้องมีความอดทน ชีวิตจึงพัฒนาได้ เช่น เริ่มจากการฝึกทาน ฝึกถ่าย
ฝึกเข้านอนเป็นเวลาฝึกระเบียบวินัยในชีวิต ฝึกการรอคอย อดออม ฯลฯ เหล่านี้ คือการฝึกให้รู้จัก “ อดได้ ทนได้ รอได้ ”

การสามารถรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น มีสติควบคุมตนเอง เห็นอกเห็นใจคนอื่น สามารถจัดการกับความไม่สบายใจต่างๆ
และมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวัง เมื่อโตขึ้น ชีวิตก็จะพัฒนาได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ไม่ใช่วิชาการอย่างเดียวหรอกค่ะ ที่พ่อ แม่ ครู มีหน้าที่พัฒนาลูกๆของเรา ...ซึ่งต้องทั้งสอน และ ทำให้เด็กเห็น...เป็นตัวอย่าง
สังคมนี้ต้องการคนดูไม่ถึงกับต้องเก่งสุดยอด ..แต่ดีมีคุณภาพ

วันเด็ก


                  วันเด็กปีนี้คึกคักเช่นเคย คุณครูช่วยกันจัดกิจกรรมวันเด็กสนุกๆให้เด็กๆ และยังได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมกับนักเรียนเป็นกันเอง พร้อมได้รับของ
      แจกรางวัลเกมต่างๆมาจากผู้ปกครองสมทบให้กับที่โรงเรียนเตรียมไว้ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยกันสมทบรางวัลนะคะ เด็กๆได้ทานหวานเย็น
      และขนมครกไข่นกกระทา ฝีมือคุณครูลงทุนลงแรงช่วยกันทำเองด้วย มีเกมต่างๆที่คุณครูจัดให้เด็กๆ(และคุณครูหัวใจเด็ก)
      เล่นสนุกด้วยกัน เก้าอี้ดนตรี กินวิบาก เหยียบลูกโป่ง เป็นต้น ครูศักดิ์สินามเป็นพิธีกรตลอดรายการ ขอขอบคุณคุณครูค่ะ

วงดุริยางค์


                  ขอแนะนำวงดุริยางค์อาสาของโรงเรียนปีการศึกษา 2551 ที่ทำหน้าที่แข็งขัน มีความมานะฝีกซ้อม รับผิดชอบหน้าที่
      ตั้งแต่การบรรเลงเพลงชาติทุกเช้า นำขบวนในงานกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนต่างๆ เช่น กีฬาสี ฟุตบอล เป็นต้น
      และขอขอบคุณโดยครูอำนาจ ประจงแต่ง ที่ดูแลฝึกสอนวงดุริยางค์ทุกปีด้วยค่ะ

 

ทำบุญโรงเรียน 14 มกราคม


                  ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ร่วมทำบุญโรงเรียนเมื่อวันพุธที่ 14 มกราคมค่ะ นักเรียนที่ไม่ติดเรียน Conversation ก็ได้ลงมาร่วมทำบุญฟังพระสวด
      เลี้ยงพระเพลพร้อมกันด้วย โรงเรียนได้รับเงินร่วมทำบุญจากผู้ปกครอง ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา ด.ช. ยศกร ด.ญ กฤติกา ไชยนาน
      และ ด.ญ. พันธิตรา สักการ์เวช เพ็งคำศรี รวมเป็นเงิน 1,400 บาท ได้ถวายพระแล้วค่ะ และผู้ปกครอง ด.ช. ณัฐพล กิจสถิตย์
      ได้นำอาหารมาร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ขออนุโทนาด้วยนะคะ ดีใจที่ได้ทำบุญร่วมกับทุกท่านค่ะ


ผู้บริหารและครูดีเด่น

 

                  วันเสาร์ที่ 30 มกราคม ผอ.บ้านพลอย ครูภัทรพร และ ครูศักดิ์สินาม รับโล่ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น
      โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน มีคุณครูไปร่วมงานกัน ขอขอบพระคุณผู้ปกครองกรุณา
      แสดงความยินดีด้วยนะคะการซ้อมอพยพฯกรณีอุบัติภัย

                  โรงเรียนได้จัดการซ้อมอพยพนักเรียนกรณีอุบัติภัย ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่ออังคาร 17 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินไปอย่างเรียบร้อยตามแผน และได้เชิญวิทยากรจากเทศบาล-ดับเพลิง ตำบลหลักหก มาให้ความรู้ สาธิตการป้องกัน การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยกรณีอัคคีภัย ซึ่งวิทยากรให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติเอง
ได้รับความสนใจมากมาย นอกจากนี้ วันจันทร์ที่ 16-อังคารที่ 17 คุณครูจัดให้นักเรียนทำกิจกรรมบูรณาการ เรื่องอัคคีภัยให้สอดคล้องกันด้วยค่ะ


สรุปรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาต่างๆภายนอก


                  ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน และคณะครู ที่สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการภายนอกสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์มากขึ้น
รู้ข้อเด่นข้อด้อยของตนเองเพื่อนำมาพัฒนาตน และยังทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนอีกด้วย ขอบใจลูกศิษย์ทุกคนที่มีความพยายามฝึกฝนตนเอง
แม้ไม่ได้รางวัลก็อย่าท้อใจ ให้พยายามต่อไปเรื่อยๆผลรางวัลรายการ สรุปดังนี้ค่ะ

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

รายการ

รางวัล

ด.ช.ไอยเรศ อึ๊งวัฒนา

โปรแกรม Paint

เหรียญทองแดง

ด.ญ. เคลี่ แคนนอน ด.ญ. วาเนสา แคนนอน

English Quiz

ชมเชย

ด.ช. ปัณณวัฒน์ ณ อุบล

Spelling Bee

ชมเชย

ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์ ด.ช.เขตสิน จูจันทร์

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ชนะเลิศ

ด.ญ.พิมพ์นภัส สำเนาพันธ์

อัจฉริยภาพทางภาษาไทย

เหรียญทอง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 

 

ด.ญ. อลิสา วงศ์พัฒนกุล

โปรแกรม Adobe Photoshop

รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา ด.ช. นิติพัฒน์ ใจดี ด.ญ.ณัฐนิชา นิเทศพัตรพงศ์

ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. เคลี่ แคนนอน ด.ญ. วาเนสา แคนนอน

English Quiz

ชนะเลิศ

ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์ ด.ช.ปัณณธร เหลืองวุฒิวงษ์ ด.ญ.ชนิกานต์ นิ่มปลื้ม

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

เหรียญเงิน

ด.ญ.อภิญญา งามเสงี่ยม ด.ญ.วิธุวิดี อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตอบปัญหาความรู้ทางสังคม

รองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

 

 

ด.ญ. อลิสา วงศ์พัฒนกุล ด.ญ.บัณฑิตา ฤทธิ์บัณฑิต

โปรแกรม Paint

รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา ด.ญ.ณัฐนิชา นิเทศพัตรพงศ์

ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. เคลี่ แคนนอน

Spelling Bee

ชนะเลิศ

ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์ ด.ช.เขตสิน จูจันทร์

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

เหรียญทองแดง

ด.ช.นิติพัฒน์ ใจดี ด.ช.ปริญญา ด่านศิริวิโรจน์

ตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย

รองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ปทุมธานี

   

ด.ช.ไอยเรศ อึ๊งวัฒนา

โปรแกรม Paint

เหรียญทอง

ด.ช. นิติพัฒน์ ใจดี ด.ญ.อลิสา วงศ์พัฒนกุล

โปรแกรม PowerPoint

เหรียญทอง

ด.ช. ศุภวิชญ์ ศรวณีย์

กระบวนการคิดคณิตศาสตร์

เหรียญทอง

ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา

กระบวนการคิดคณิตศาสตร์

เหรียญเงิน

ด.ญ.ชิดชนก คันธพสุนธรา ด.ช.ปริญญา ด่านศิริวิโรจน์

เกม 24

เหรียญทอง

ด.ช.ไชยรัตน์ วุฑฒิกรรมรักษา

หมากกระดาน

เหรียญเงิน

ด.ช.สุกฤต คัธพสุนธรา ด.ช.ชัชนันท์ รงค์ทอง

โซโดกุ

ชมเชย

ด.ญ. เคลี่ แคนนอน ด.ญ. วาเนสา แคนนอน

English Quiz

เหรียญเงิน

ด.ช.ไทปัน บรรณสิทธิ์ ด.ญ.ณัฐวรา ไทยประยูร ด.ญ.พัทธภางค์ สุริยกุล ณ อยุธยา

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

เหรียญเงิน

ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์ ด.ช.ปัณณธร เหลืองวุฒิวงษ์ ด.ญ.ชนิกานต์ นิ่มปลื้ม

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

เหรียญเงิน

ด.ญ.ปัทมา รัตนภูมิ ด.ญ.ปาณิสรา สิงหเสนี

คัดลายมือแบบหัวกลม

เหรียญทองแดง

ด.ญ.บุษย์น้ำทอง ศิวากุล ด.ญ.ศรุตา นิลโกสิตย์

การแข่งขันเปิดพจนานุกรม

เหรียญเงิน

ด.ญ.อภิญญา งามเสงี่ยม ด.ญ.วิธุวิดี อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตอบปัญหาวิชาสังคม

เหรียญทองแดง

ด.ช.กฤตณัฐ ทวีพรกิจกุล

เล่านิทาน อนุบาล

 

ด.ญ.ณัชชา เอี่ยมชัยเจริญ ด.ช.ชินาธิป เลิศนิมิตร

สร้างภาพจากวัสดุ อนุบาล

เหรียญทอง

ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ เสาโพธิ์งาม ด.ช.ณภัทร ศรีบาล

ปั้นดินน้ำมัน อนุบาล

เหรียญทอง

ด.ช.ธรณิช วุฑฒิกรรมรักษา ด.ญ.ภัทรพี สีหพันธุ์

มารยาทไทย อนุบาล

เหรียญเงิน

ของขวัญปีใหม่                  ขอขอบคุณผู้ปกครองที่กรุณามอบของขวัญ เลี้ยงอาหาร ขนม แก่คุณครู เจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสปีใหม่นะคะ ขอบพระคุณคุณยายน้องพอลล่า อ.2/2
ที่นำคณะสิทธิชนยุคสุดท้ายมาเล่าประวัติวันคริสต์มาส และร้องเพลงให้เด็กๆฟังค่ะ ที่สำคัญกว่าอื่นใด คือ น้ำใจไมตรีและคำอวยพร ให้กันมาคุณครูขอ
อำนวยพรให้สิ่งดีดีกลับไปยังทุกท่านเช่นกันค่ะ

เยี่ยมคารวะหน่วยงานชุมชน เทศกาลปีใหม่

 

            การเยี่ยมชุมชนเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสถานศึกษาที่จะพานักเรียนไปสู่ชุมชนรอบโรงเรียน ทั้งด้านการบำเพ็ญประโยชน์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
พึ่งพาอาศัยกัน ในโอกาสปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม คุณครูอำนาจได้พาคณะกรรมการนักเรียน นำกระเช้าไปเยี่ยมคารวะปลัดเทศบาลหลักหก
เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหลักหกค่ะ


กีฬาสี


                 เราไม่ได้ประกาศคะแนนรวมวันกีฬาสีว่าสีใดชนะเลิศ เพราะเมื่อเสร็จงาน นักกีฬากระเจิงเก็บของกลับบ้านกันไปหมด
      ครูศักดิ์สินามเลยยกยอดไปประกาศปีใหม่เลย แต่ที่เห็นด้วยสายตา สีแดงดูจะขยันเชียร์มากกว่าเพื่อน ส่งเสียงกันแจ๋วๆๆ
      ไม่มีเหนื่อย ร้องไปเต้นไป การแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเรียบร้อย ได้เหรียญเฉลี่ยกันไปทุกสี
      เด็กๆได้เล่นกีฬาสามัคคีกันดี ไม่ได้มุ่งแต่แพ้ชนะอย่างเดียวที่ลืมเสียไม่ได้คือความประทับใจที่คุณแม่คุณพ่อ
      หลายท่านลงมาร่วมการแข่งกีฬา
      กับลูกๆที่อยู่ในสีเดียวกัน อีกทั้งให้คำแนะนำ เป็นโค๊ชให้ด้วย
      เล่นแล้วเล่นอีกไม่เห็นเหนื่อย(แต่จะเป็นลม) คุณครูและลูกๆซาบซึ้งในน้ำใจมากนะคะ ยังไงปีหน้าขอ

                  แรงให้มาแข่งอีก สนุกดีค่ะ ขอบพระคุณมากๆนะคะ ขอบคุณแม่สี คุณครูทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยกันจัดงาน
      ทั้งวันอนุบาลและประถมศึกษา ขอบใจเด็กๆ ทั้งศิษย์ปัจจุบันที่ร่วมกันแสดง spirit วันกีฬา       
      และศิษย์เก่าทุกๆรุ่นที่แวะเวียนมาเยี่ยม โรงเรียนเหมือนเคยและยินดีหลายๆที่ไดพบและสวัสดีปีใหม่กับผู้ปกครอง
       เก่าที่ลูกจบไปแล้ว กรุณาแวะมาเจอกัน ชื่นใจ       ชื่นใจ....

 


 

บรรพชาสามเณร

 

                  สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาปทุมธานี ร่วมกับวัดสายไหม จัดการบรรพชาสามเณรและการ
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล 28-30พฤศจิกายน ทางโรงเรียนได้รับเงินร่วมเป็น
เจ้าภาพจากผู้ปกครองทั้งสิ้น 8 , 300 บาท โดยได้ส่งไปให ้สมาคมฯ
แล้ว โรงเรียนของเรา มีนักเรียนร่วมบรรพชา 3 คน ได้แก่
ด.ช. สุภัช ศรีมาโนชญ์ ด.ช. ปวริศ ขุมจันทร์ และด.ช. นิติพัฒน์ ใจดี ชั้น ป. 6

อนึ่ง เดิมเป้าหมายคือการบรรพชาสามเณร 99 รูป แต่มีนักเรียนสมัครกว่าสามร้อยคน
ทางสมาคมฯขอให้แต่ละโรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาเณรรูปละ 1 , 000 บาท โรงเรียนจึง
เป็นเจ้าภาพบรรพชาลูกศิษย์เรา 3 คน เป็นเงิน 3 , 000 บาทการบรรพชาเสร็จสิ้นแล้วด้วยดี
จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ

 

ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา            ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านพลอย ได้ร่วมกันใส่บาตร ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม
มีการรำถวายพระพรงดงามมาก(สอนและฝึกซ้อมโดยคุณครูวิจิตรา) การร้องเพลงของนักเรียน การอ่านบทความเกี่ยวกับพ่อ นักเรียนป.6
ไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดรังสิต เราล้วนเต็มใจด้วยความเคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย์ของชาติไทย

 

ค่ายลูกเสือ ป.4-6

 


                  ลูกเสือและเนตรนารีเสร็จสิ้นภารกิจการออกค่ายเมื่อ 8-9 ธันวาคม อากาศกำลังเย็นสบายทำกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน กินอยู่อย่างง่ายและฝึกภาคปฏิบัติความรู้ที่เรียนมา ตอนกลางคืนมีการแสดง campfire ผู้ปกครองมาร่วมชมกิจกรรมช่วงค่ำเช่นกัน แถมด้วยการเล่นสวนสนุก
ลูกเสือเนตรนารีมันส์ส์...เต็มที่ จน(คุณครู)เหนื่อยหมดแรง.....วันรุ่งขึ้นก่อนกลับบ้าน ยังได้เล่นสวนน้ำนิดหน่อยอีกด้วย

 

ทัศนศึกษา โครงการส่วนพระองค์


                     วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พี่ๆป.6 มีโอกาสไปทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นที่อิจฉาของน้องๆ ได้ชิมผลิตผลในโครงการฯ
แถมได้ความรู้มากมาย เด็กๆเข้าใจชัดแจ้งว่า ในหลวงของเราทรงพระปรีชาในการค้นคว้าสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระองค์อย่างไร
เหตุใดคนไทยจึงเคารพเทิดทูนพระองค์มากมาย ซึ่งโรงเรียนจะจัดโครงการนี้ให้นักเรียน ป.6 ได้ไปทุกปี


ลอยกระทง

                     ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมนำอุปกรณ์ต่างๆในวันวัฒนธรรมไทยมาในงาน ขอขอบพระคุณชมรมผู้ปกครองอาสาฯทุกท่านที่มาช่วยกันจัดฐานให้เด็กๆ 1 ฐาน มีของชิมของเล่นหลากหลายได้รับรางวัลจากผู้ปกครองช่วยๆกันจัดขอกันมา แถมแต่งกายชุดไทยกันงดงามมาร่วมกันจัดงานแข็งขันค่ะ ขอบคุณคุณครู และขอบใจพี่ๆ ป.5-6 ที่มาจัดกิจกรรมฐานอื่นให้น้องๆ ได้ความรู้ ฐานการละเล่นของไทย ได้เล่นหมากเก็บ หมากตักฯลฯ ฐานทำกระทง ฐานวัฒนธรรมดิเกฮูลู(ฝีมือครูวิจิตรา เค้าสอน รำได้เก่งถูกใจ ผ.อ. จริงจิ๊ง...)

เรารับเกียรติบัตรจากสพฐ.

 


             เมื่อ วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรจาก
กระทรวงศีกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลอย
ในนามผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียน เนื่องในการได้รับพระราชทานเกียรติบัตร
“ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550 ” ท่ามกลางการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปทุมธานี เขต 1 เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดต่อไป

 

การแสดงความยินดี รางวัลพระราชทาน

 

                  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน
ได้มีหนังสือราชการที่ ศธ. 04004/4842 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่โรงเรียนบ้านพลอย ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550
ความว่า..

                                    “ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานรางวัลแก่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ณ ศาลาดุสิตาลัย และ โรงเรียนของท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้วยนั้น

                                    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ขอชื่นชมยินดีกับท่าน คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
ที่ได้อุตสาหะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทั้งด้านวิชาการ
และสังคมจนได้รับรางวัลพระราชทาน ถือเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงยิ่ง และขอให้รักษาความดีนี้ให้ยั่งยืนสืบไป ”

            นอกจากนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่เขตการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่ทั้งหมด
เมื่อ 4 กันยายน 2551 และกล่าวแสดงความยินดีในการที่โรงเรียนบ้านพลอย ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550 โดยได้ให้กำลังใจโรงเรียนอื่นๆในความพยายามพัฒนาโรงเรียนเพื่อเข้าสู่การรับการประเมินในปีการศึกษานี้เช่นเดียวกัน

 

ความรู้สึกนักเรียน...ในโอกาสที่โรงเรียนรับพระราชทานรางวัล


                  ....ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก และภูมิใจที่เป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้กับโรงเรียน ฉันจึงซักซ้อมการนำเสนองานต่างๆเพื่อ
ให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ที่สุด ฉันฝึกซ้อมทุกวัน....

.                  ....ฉันเชื่อว่า ในวันนั้นเด็กนักเรียนและครูทุกคนทำหน้าที่ได้เต็มที่อย่างที่สุดแล้ว จนได้รู้ว่า โรงเรียนของเราได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
ฉันประหลาดใจมาก และดีใจมากๆ เพราะโรงเรียนที่อื่นใช้เวลาเตรียมตัวมาหลายปี แต่โรงเรียนของเราเตรียมตัวกันไม่ถึง 1 ปีเลย วันนั้น จึงเป็นวันดีที่สุด

                                                      ...รู้สึกภูมิใจอย่างที่สุด จนรู้สึกหายเหนื่อยไปโดยปริยาย

                                                      ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา ป.6

                  ครั้งแรกที่ที่ฉันรู้ว่าโรงเรียนบ้านพลอยได้รับรางวัล ฉันยิ่งตื่นเต้ามากกว่าเดิม หัวใจนี่เต้นตุบๆเลย พอประถม 6 ถ่ายรูปเสร็จ
 ท่านผู้อำนวยการเปิดรางวัลให้ดู ฉันเห็นแสงสีทองจากรางวัลเหมือนเป็นบุญตาของฉัน วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เป็นวันที่โลกจะได้รู้ว่า
โรงเรียนบ้านพลอยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ....

                                                ..... ฉันภูมิใจมากที่โรงเรียนของเราได้รับรางวัล ซึ่งไม่ได้มาจากคุณครูหรือท่านผู้อำนวยการ แต่มาจากทุกคนที่ช่วยกัน

                                                ด.ช. เขตสิน จูจันทร์ ป.6

                                          ....ฉันภูมิใจมากที่ได้เห็นรางวัลพระราชทานที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อของคุณครู ท่านอาจารย์ใหญ่ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนบ้านพลอยทุกคน...

              ....ฉันมีแรงในการเป็นตัวแทนไปแห่เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าโรงเรียนบ้านพลอยได้รับเป็นโรงเรียนพระราชทานที่สมเด็จพระเทพฯพระราชทานให้
และฉันก็เป็นคนที่โชคดีที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านพลอย รางวัลอาจเป็นแค่ใบเกียรติบัตรเล็กๆ แต่มีความหมายสำหรับทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนบ้านพลอย...

                                                ด.ญ. ชัญญา ชุมภูนุช ป.6

ภาพที่เห็น สิ่งที่พบ ผู้คนที่เจอ.... เนื่องในการรับรางวัลพระราชทาน

                  แม้ว่าเราทุกคนเหน็ดเหนื่อย ในสัปดาห์ที่เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลและการฉลองนั้นได้มองเห็นแววตาที่ปลื้มปิติและยินดีของคุณครู ที่ต่างยิ้ม
หัวเราะ พูดคุยกันอย่างมีความสุข ร้องเพลง เสมือนที่สุดการรอคอยมาถึงแล้ว นักเรียนยินดีร่วมทำหน้าที่ฉลองรางวัล เพราะรู้ดีว่า
รางวัลนี้คือผลงานของพวกเขาด้วย ทั้งเหนื่อย ทั้งร้อน แต่เต็มใจประกาศความยินดีให้ผู้คนรับรู้ ผู้ปกครองเก่าและปัจจุบันต่างแสดงน้ำใจไมตรีล้นเหลือ
บ้างก็ร่วมหรือช่วยคุณครูจัดงานฉลองหลายอย่างคนละไม้ละมือ เอ่ยนามไม่หมด ร่วมขบวนแห่ ร่วมการแสดงฉันท์มิตรฯลฯ ผู้ปกครองยิ้มให้และบอกว่า
ยินดีด้วย เราสมควรได้รับรางวัลนี้แล้ว ขอให้เป็นที่พึ่งให้เด็กๆมาเรียนรู้อย่างมีความสุขในโรงเรียนอย่างนี้ต่อๆไปทุกรุ่น ซึ่งเป็นความสุขของ
คุณพ่อคุณแม่ด้วย ....รู้สึกขอบคุณน้ำใจงามๆ...จริงๆน้า....

วันวิทยาศาสตร์

 

 

                  คุณครูประถมศึกษา และ นักเรียน ช่วยกันจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียน บ่ายวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม
พอดีช่วงเวลาใกล้ๆกับการเตรียมการวันเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเกียรติบัตรโรงเรียน ก็ทำให้มีเวลา
เตรียมงานไม่มากอย่างที่เคย แต่คุณครูก็หวังว่า เด็กๆคงไปนำประสบการณ์ต่างๆ
ที่ได้ไปต่อยอดความสนใจทางวิทยาศาสตร์ต่อไป ขอขอบคุณคุณครูที่ช่วยงานเตรียมงานค่ะ

โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ...ของเรา

      การอัญเชิญเกียรติบัตรนักเรียนถ่ายภาพกับเกียรติบัตรผู้ปกครองแสดงความยินดีในวันแรกที่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตร

 

 

 

 

                                                เป็นความปลื้มปิติของพวกเรา ที่ตัวแทนของโรงเรียนได ้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัลเมื่อ 19 ส.ค.  2551 ทรงมีพระราโชวาทตอนหนึ่งที่สำคัญว่า “...            
                                                                       การจัดการศึกษาที่ดีนั้นนอกจากจะต้องพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถทางวิชาการแล้วยังต้องปลูกฝังสร้างเสริม       
             ความสามารถในด้านอื่นๆให้สมบูรณ์ด้วย เป็นต้นว่าความสามารถในการแยกแยะผิดถูกดีชั่วความสามารถในการควบคุมอารมณ์ ์
         และความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปในทางที่ดีสร้างสรรค์
ตลอดจนสามารถในการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข.... ”       
                        ครูบ้านพลอยรับใส่เกล้าฯ และจะนำไปอบรมสั่งสอนลูกศิษย์เราต่อไป

ขบวนถือป้าย ...วุ๊ย..ร้อนจังค๊าบบบ...คุณครู


                  พิธีการประกาศ “ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ” ได้ผ่านไปอย่างเรียบร้อย เราได้ไปแห่กัน ร้อนแดดแต่สนุกสนาน โดยในที่สุด ได้ความอนุเคราะห์วง โยธวาทิตที่เข้มแข็งมีวินัยน่าชื่นชมจากโรงเรียนธัญบุรี มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลตามเส้นทางที่แห่ ขอบใจเด็กๆ ที่ตากแดดร้อนไปเดินแห่รางวัล น่าประทับใจ แดดร้อนหนักหนา เด็กๆทุกคนไปด้วยใจ ยิ้มแย้มให้ผู้คนที่เดินผ่าน ผู้ปกครองที่ตกแต่งรถตามร่วมไปกับขบวนแห่ไม่ยั่นแดดไปกับเราตลอดทาง ช่วยดูแลเด็กๆ บ้างก็ลงเดินไปกับลูกๆและคุณครู อาบเหงื่อกันไป เพื่อประกาศความสำเร็จของเราร่วมกันให้ชุมชนรับทราบ เรารักกันจริง ขอบคุณหลายๆ ช่วงเที่ยง พี่ๆโรงเรียนธัญบุรียัง
แสดงดนตรีวงโยธวาทิตให้นักเรียนบ้านพลอยทุกคนชมสดๆ กลางลานอนุบาลพี่ๆเก่งจริงเลยคุณครูได้รับการแสดง ความยินดีมากมายจากชมรมผู้ปกครองอาสาฯ ผู้ปกครองเก่าและปัจจุบัน และอีกหลายท่าน ทั้งดอกไม้ การตกแต่งรถร่วมขบวนแห่ นำอาหารมาร่วมงานเลี้ยง มาจัดดอกไม้ในงานให้ ช่วยตกแต่งโต๊ะ
หนังสือ ฯลฯ และ ส่งยิ้มหวานๆแสดงความยินดีให้กำลังใจและชื่นชม เป็นกำลังใจดีเหลือเกิน เราทุกคนได้รับไว้ด้วยความซาบซึ้งยิ่งผู้ให้เกียรติมายินดีกับเรางานฉลอง เช่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 กรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชน ปทุมธานี รศ. ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ. พเยาว์ ยินดีสุข จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านพลอย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนต่างๆ ชมรมผู้ปกครองฯ ตัวแทนผู้ปกครองตั้งแต่รุ่นแรก(แย้ม) เป็นต้น มีการแสดงเล็กๆน้อยๆของนักเรียน ศิษย์เก่า และ highlight ท้ายงานด้วยการแสดงของคุณครู เรียกเสียงกรี๊ด..กรี๊ด...สนั่น....

สาวงามบ้านพลอยในขบวนแห่ วงโยธวาทิต ร.ร. ธัญบุรี ..เค้าเด็ดจริงๆ รถแห่เกียรติบัตรพระราชทาน

การแสดงในงานฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน (นาฎศิลป์ทั้งหมดฝึกสอนโดยคุณครู วิจิตรา ผาดนอก)

                  รำไทยชุดวิจิตรการบ้านพลอย ด.ญ พิมไหม วงศ์จันทร์ ด.ญ วรินทิพย์ บัวจะมะ ด.ญ. วริษา หังสพฤกษ์ ด.ญ. อภิญญาดา ตั้งกิจถาวร
ด.ญ. ฐารฏา ประเสริฐสังข์ ด.ญ. ถิรดา พิบูลกนกพงศ์ ด.ญ. เคลี แคนนอน ด.ญ. วาเนสา แคนนอนการแสดงลูกทุ่ง
เพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ นักร้อง ด.ญ.อภิญญา งามเสงี่ยม แดนเซอร์ ด.ญ.บุษย์น้ำทอง ศิวากุล ด.ญ. นภัทร หาญมุ่งธรรม
ด.ญ. กิติยา พุทธรักษา ด.ญ. ณชญาดา อิศรัตน์

การแสดงลิเกฮูลู ศิลปะการแสดงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยลูกบ้านพลอย                  การแสดงชุดลิเกฮูลู ด.ช.สุกฤต คันธพสุนธรา ด.ญ. ชัญญา ชมพูนุช ด.ช.ธนโชติ ธรรมหทัย
        ด.ญ.นภัทร หาญมุ่งธรรม ด.ช.นิรินธน์ อิศรางกุรณอยุธยา ด.ญ.พิมพ์นภัส สำเนาพันธุ์
       ด.ช.รัชพล แหวนแก้ว ด.ญ. ปิยธิดา สอนปาน ด.ช.พงศิริ งามบุญแถม ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์
       ด.ช.กฤติน ลับกิ่ม ด.ญ. ปัณฑิตา ฤทธิ์บัณฑิต ด.ช.พีรศุภ ศรลัมพ์ ด.ญ. นภสร ชัยพันธ์ ด.ช.สกรรจ์ ศิริวงษ์
       การขับร้องเพลง ด.ญ. วิธวดี อิศรางกุร ณ อยุธยา ด.ญ. ชัญญา ชมพูนุช ด.ญ.นภัทร หาญมุ่งธรรม และ
       ศิษย์เก่าดนตรี ด.ช.เขตสิน จูจันทร์ ด.ช. กันต์ ล้อมสมบูรณ์ รวมทั้งการแสดงของ ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง
       พิธีกร ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชาขอขอบคุณหลายๆฝ่ายและลูกศิษย์ทุกคนทุกรุ่น
       ที่มีส่วนทำงานในรางวัลนี้ ปลายสัปดาห์คุณครูจะติดภาพให้ชมหน้าโรงเรียน
       ท่านใดต้องการภาพที่ถ่ายไว้ในงาน สามารถนำ Thumb Drive มาขอ copy
       โดยแจ้งหมายเลขภาพของลูกที่ต้องการได้นะคะ
                  คุณครูและลูกศิษย์ต่างภูมิใจ ขอบคุณสำหรับคำอวยพรแสดงความยินดี
       และขอให้เรามีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆให้ลูกศิษย์ต่อไป

บ้านพลอย จงเจริญ... ไชโย..

ปุ๋ยชีวภาพ ป.5


 

 

 

 

 

 

                  มาจำหน่ายอีกแล้วจ้า..ปุ๋ยชีวภาพผลิตโดยนักเรียน ป.5 ช่วงเย็นวันอังคาร ช่วยเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิต-จัดทำบัญชี รายรับรายจ่ายของนักเรียน โดยจะนำเงินรายได้ที่นักเรียนหักค่าดำเนินการต่างๆแล้วไปบริจาคให้เด็กพิการช่วงปลายปีเช่น เคยค่ะ เรารับบริจาคขวดพลาสติคเปล่าใช้แล้วเพื่อบรรจุปุ๋ยขายด้วยนะคะประถมศึกษาชมละครสังข์ทอง


                  คณะละคร คนทำคนดู ที่เคยมาเล่นละครกลางแจ้งให้ลูกๆเราชมประกอบวรรณคดีไทยเรื่องต่างๆ  ได้มาเล่นละครเรื่องสังข์ทอง
ให้นักเรียนประถมศึกษาชมอย่างสนุกสนาน เมื่อบ่ายวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา ต้องขออภัยที่แจ้งกะทันหัน เพราะคิวของคณะแสดงแน่นมาก
บังเอิญได้คิวแทรกกะทันหันจึงรีบจัดให้นักเรียนได้ชม การแสดงสนุกอย่างเคย และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดง สนใจและชื่นชม
วรรณคดีไทยด้วยค่ะ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รอบ ๒)
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคำนิยมที่พึงประสงค์
๓.๗๕
๓.๘๙
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
๓.๗๓
๓.๘๑
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
๓.๗๒
๓.๘๐
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
๓.๗๐
๓.๖๗
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
๓.๗๑
๓.๕๒
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๗๓
๓.๖๗
มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๓.๗๒
๓.๗๔
ด้านครู
มาตรฐานที่๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับ งานที่รับผิดชอบและมีครูพอเพียง
๔.๐๐
๓.๙๕
มารตฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๗๐
๓.๘๕
ด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
๓.๘๒
๓.๘๒
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายเป็นสำคัญ
๓.๙๐
๓.๙๐
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔.๐๐
๓.๘๗
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๕๕
๓.๘๐
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
๓.๘๐
๓.๘๐
Walk Rally อนุบาล 28 ก.ย.


                  กิจกรรมวอล์คแรลลี่อนุบาลปีนี้สนุกเหมือนทุกปี มีผู้ปกครองมาช่วยจัดกิจกรรม ช่วยจูงลูกๆหลายท่าน

                   ขอขอบคุณชมรมผู้ปกครองอาสาเพื่อการศึกษาลูกบ้านพลอย ที่จัดทำฐานข้าวโพด สารพัดที่จะนึกได้ให้เด็กๆ
       เห็นและทำ ซุ้มฐานข้าวโพดยังงี๊..สวยสะเด็ด อลังการงานสร้าง จนฐานอื่นๆของคุณครูชักจะอายแล้วนา
       ข้าวโพดนี่คุณแม่ๆบอกว่า งัดของจริงกันทั้งต้นทั้งรากมาจากไร่ที่ลพบุรีโน่นเลย ซุ้มสวยที่คุณแม่ๆพ่อๆ
       มาช่วยกันทำสุดฝีมือ จนเราอยากจะเข้าพิธีแต่งงานอีกรอบใต้ซุ้มดอกไม้ ขอบคุณคุณแม่อนุบาล พ่อตั้ว
       แม่น้องปุ๊บปั๊บ แม่น้องแก้ว แม่น้องโม-เม-มีน แม่เปิ้ล แม่รัช แม่จินต์ แม่เกิร์ล แม่ปุ๊ย แม่กุ้ง แม่โว่
       อีกทั้งคุณแม่ตัวแทนชมรมฯอีกหลายท่าน ฯลฯ ขออภัยที่เอ่ยนามไม่ครบนะคะ ต่างก็ทั้งอธิบาย ทำขนม
       มีของแจกให้เด็กๆด้วย ทั้งร้อนและเหนื่อยแฮ่ก เสียงแหบแห้ง กันไปตามๆกัน โดยก่อนหน้านี้
       คุณครูจะเห็นผู้ปกครองชมรมฯหลายท่านประชุมเตรียมงานกันมากมายหลายรอบ

 

                   แถมท้ายงานพี่ประถมชั้นเล็กยังได้มาร่วมกิจกรรมดูฐานข้าวโพดได้ความรู้ไปอีกด้วย
       ขอบพระคุณทุกท่านที่มาช่วยกิจกรรมค่ะดูเด็กๆซิคะ... ทำตาโตตื่นเต้นกันใหญ่เลยขอบคุณ
       คุณครูทุกระดับชั้นสำหรับการจัดฐานอื่นๆสนุกสนานได้ความรู้
       และขอบใจพี่ ป.5-6 ที่มาช่วยพาน้องๆร่วมกิจกรรมด้วยจ้า...

 

 

เอ้า! ชิมเลยพวกเราหนูๆตาโตกันใหญ่


It is far better for you to control your attitudes and feelings than to have them control you.
A Thousand Paths to Tranquility-David Baird

 
สงวนลิขสิทธิ์ @2000-11 โรงเรียนบ้านพลอย 51/559-561 ม.เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Tel: 02 533 9722-3 Fax: 02 997 2170 email: office@baanploy.ac.th หรือ admin@baanploy.ac.th