u r here...
BaanployTalk*
u r here... BaanployTalk*

ปรับปรุงล่าสุด: วันที่ 17 มิถุนายน 2552

 

HIGHLIGHTS

 • วันไหว้ครู
 • คณะกรรมการนักเรียน
 • ขอขอบคุณ
 • ถวายเทียนพรรษา
 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

CALENDAR

 • 18 มิถุนายน
  วันไหว้คร
 • 22 มิถุนายน
  ป.1-3 ฟังเทศน์
 • 26 มิถุนายน
  วันรักษ์ภาษาไทย
 • 29 มิถุนายน
  ป.4-6 ไปถวายเทียนพรรษาวัดเสด็จ
 • 30 มิถุนายน
  ป.1-3 ไปถวายเทียนพรรษาวัดรังสิต
 • 1 กรกฎาคม
  อนุบาล 1-3 ไปถวายเทียนพรรษาวัดนาวง

 

ยืดอก...พกถุงผ้า

เชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครอง ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหาโลกร้อน ด้วยการพกถุงผ้า เมื่อไปจับจ่ายซื้อของถุงผ้าสวยๆ ก็ช่วยเสริมบุคลิกได้ค่ะ

 

เชือกผูกตึงเกินไปเส้นใยขาด
เชือกหย่อนย่อเกินขนาดไม่อาจขึง
คนเราแม้จริงจังดังคำนึง
ต้องรู้ดึงรู้ปล่อยให้คล้อยตาม
จะจุกจิกเอาอย่างใจมิได้สิ้น
หรือหลบริ้นจนพร่องก็ต้องห้าม
โน่นไม่ดีนี่ไม่ได้ใยถือความ
จะให้งามตามครรลอง...ต้องทำเอง
มือเท้าเรายังรับใช้ได้ไม่หมด
ใยมิอดกริยา...ว่าข่มเหง
เขารำคาญที่บ่นไปใช่กลัวเกรง
คนคุยเบ่งไม่เร่งทำ...ย้ำระอา
แค่อยู่ง่าย...เอื้อน้ำใจ...ให้คนรัก
คำเบาหนักเอ่ยสักนิดคิดหลังหน้า
ติ..ให้เหมาะ เพราะ..ให้ชม สมวาจา
รู้รักษาตึงหย่อน...ก่อนค่อนใคร

ครูเฒ่า
11 กรกฎาคม 48


แค่..ยิ้มให้แม่ทุกวันก็พอ
แค่..กอดแม่แล้วไม่ต้องพูดอะไรเลยก็ได้
แค่..นึกถึงหน้าแม่ก่อนตัดสินใจครั้งสำคัญในชีวิต
แค่..เป็นลูกแม่
ง่ายๆแค่นั้นเองที่ทำให้แม่มีความสุข

วันแม่ 12 สิงหาคม 2550

I Thank you for kind words and encouraging smiles,
For helping hands, forgiveness through the hard times.
My school is small, but there's a huge space for friendship,
Doing my best is the only thing I can give.

ครูเฒ่า

ครูส่งเทียนส่องสว่างนำทางให้
ลูกก้าวเดินยาวไกลแทบไม่เห็น
ใช่เรือจ้างให้เหยียบย่ำอย่างลำเค็ญ
แต่ครูเป็น...ผู้ให้...ด้วยใจจริง

“ แต่ละคนที่ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักแล้ว ปฏิบัติตามวิชาที่ดีแล้ว ย่อมต้องมีความเจริญในทางจิตใจอย่างยิ่ง

เพราะจะเป็นผู้ที่สุขใจที่สุดที่ได้ทำงานที่มีเกียรติ และมีความสำคัญอย่างยิ่ง

จะเป็นผู้รักเพื่อนมนุษย์ เป็นคนดี เป็นคนที่น่ายกย่อง เป็นผู้ที่ควรบูชา ”

 

พระราชบรมราโชวาท พระราชทานแก่ศึกษาธิการจังหวัดทั่วราชอาณาจักร วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๑


ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลอยเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานเกียรติบัตร “ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ”
ระดับประถมศึกษา ปีการศึกษา 2550 เมื่อ 19 สิงหาคม 2551


 

ในระยะที่ไข้หวัดใหญ่ 2009 กำลังเป็นที่วิตกกังวลของผู้ปกครองหลายท่าน โรงเรียนกำลังดำเนินการเฝ้า
ระวังอย่างเข้มงวดและทำความสะอาดฆ่าเชื่อโรคสถานที่และของใช้นักเรียนครั้งใหญ่ และทำต่อเนื่อง
อีกทั้งให้นักเรียนล้างมือบ่อยๆ ไม่ใช้ของใช้ร่วมกัน หากพบว่านักเรียนคนใดมีไข้ ป่วย ก็ขอให้หยุดเรียน
จนกว่าจะหาย คุณหมอสุดา เย็นบำรุง กรรมการอำนวยการสถานศึกษาแจ้งว่าไปประชุมแพทย์เกี่ยวกับโรคนี้
และจะนำมาขยายต่อให้โรงเรียนดำเนินการเพิ่มเติมต่อไปค่ะ
ครูขอยินดีกับคณะกรรมการนักเรียนปีการศึกษา 2552 และหวังจะเห็นผลงานแข็งขันเหมือนรุ่นพี่ทำมา
ยิ่งเรามีตำแหน่ง หมายถึงเราก็ยิ่งมีความรับผิดชอบมากขึ้น เสียสละทำงานมากขึ้นด้วย

 

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนปี 52

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ปีการศึกษา 2552 มีผู้สมัคร 5 ทีม คะแนนที่ได้ทีมหมายเลข 3 พัฒนาบ้านพลอย ชนะการเลือกตั้ง มีผู้มาใช้สิทธิ์ 221 คน บัตรดี 95.47 บัตรเสีย 4.53 และนักเรียนเลือกประธานสีมาร่วมเป็นกรรมการด้วยอีก 3 คน ทุกคนที่รับการเลือกตั้งมา พร้อมที่จะเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวมในปีนี้

 

ด.ญ. โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการนักเรียน
ด.ช. สกรรจ์ ศิริวงษ์ เลขานุการ
ด.ช.ปัณณวัฒน์ ณ อุบล กรรมการ
ด.ช. ดนุวัส ฉัตรแก้วมณี ประธานสีแดง
ด.ช. ไชยรัฐ วุฒิกรรมรักษา ประธานสีเหลือง
ด.ญ. ฐารฏา ประเสริฐสังข์ ประธานสีฟ้า

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน

โรงเรียนได้จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโรงเรียน ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2552 เมื่อ 16 มิถุนายน 2552 เพื่อขออนุมัติใช้หลักสูตรใหม่ แผนปฏิบัติการประจำปีนี้
และอนุมัติจำนวนนักเรียนที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน ต่างๆ ขอบพระคุณ คุณ อารยา พิบูลกนกพงศ์ ที่เป็นตัวแทนผู้ปกครองมาร่วมประชุมด้วยค่ะ

ขอขอบพระคุณค่ะ

ในขณะที่ชมรมผู้ปกครองอาสาฯปีนี้ยังไม่เห็นภาพชัดเจน กรุณาแจ้งคุณครูก่อนได้นะคะในใบตอบรับด้านล่างนะคะ หากท่านใดความจำนงมาเป็นวิทยากร มาเล่านิทาน ช่วยงานอื่นๆ
อาสาทำอะไรที่เป็นความรู้ให้เด็กๆของเรา ขอบพระคุณค่ะหลายท่านบอกว่ายินดีช่วยงานโรงเรียนเหมือนเคย แต่ไม่อยากเป็นคณะกรรมการชมรมฯ อยากให้ท่านใหม่ๆได้ทำบ้าง ก็เลยยังไม่มีใครอาสาจะเป็นกรรมการปีนี้ครบทุกชั้นเพื่อประสานงานระดับชั้นค่ะ คุณครูก็จะรออีกสักระยะ ถ้าไม่ได้จริงๆ คุณครูก็คงดำเนินการไปเท่าที่ทำได้
ทางโรงเรียนก็ขอประสานงานกับผู้ปกครองเป็นรายบุคคลไว้ก่อนเพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านต่างๆตามถนัดเท่าที่ได้ ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครองที่กรุณาแจ้งมาช่วยงานโรงเรียนล่วงหน้าค่ะ
คุณ อารยา พิบูลกนกพงศ์ ที่ก่อนเปิดเทอม กรุณาส่งลูกน้องมาจัดบอร์ดชมรมผู้ปกครองให้ความรู้นักเรียนรอชมรมฯตัวจริงมารับช่วงต่อค่ะ
คุณ อรรถวุฒิ   ชัชวาลย์ จะมาเป็นวิทยากรให้นักเรียน ป.4-5 เรื่อง “คิดอย่างไรให้เป็นระบบ” วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม และ 3 สิงหาคม นี้ค่ะ

ถวายเทียนพรรษา

วันเข้าพรรษาใกล้เข้ามาแล้วค่ะ ทุกปีโรงเรียนจะพานักเรียน อนุบาล-ป.6 ไปถวายเทียนพรรษาที่วัด โดยผู้ปกครองจะฝากเงินมาให้โรงเรียนรวบรวมไปถวายหรือผู้ปกครองฝากของให้นักเรียนนำไปถวายเองก็ได้ค่ะ (นักเรียนต้องถือของมาเองในวันที่มีกำหนดไปวัด) มีสิ่งของหลายอย่างที่เป็นประโยชน์ นำไปถวายแล้วได้ใช้ ตามแต่ศรัทธานะคะ ไม่บังคับ นักเรียนคนไหนผู้ปกครองไม่อนุญาตให้ไปวัด ก็จะให้อยู่กับคุณครูที่โรงเรียน
ส่วน ป.4-6 ไปวัดเสด็จ ก็จะอยู่วัดนานหน่อย เพราะพระจะเทศน์สอนให้นักเรียนด้วย ผู้ปกครองสามารถติดตามนักเรียนไปวัด หรือช่วยคุณครูพานักเรียนไปวัดได้ กรุณาแจ้งนะคะ กำหนดไปถวายเทียนพรรษา ดังนี้ค่ะ
  วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน  ป.4-6 ไปวัดเสด็จ
  วันอังคารที่ 30 มิถุนายน  ป.1-3 ไปวัดรังสิต
  วันพุธที่ 1 กรกฎาคม อ.1-3 ไปวัดนาวง
การมีจิตอาสา การมีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

เราอยากให้ลูกๆเราเป็นผู้มีจิตอาสาในการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน มีงานหลายอย่างที่นักเรียนอาสาทำได้ที่โรงเรียนซึ่งประกาศไว้ เช่น การประกาศเรียกนักเรียน การอ่านข่าวเสียงตามสาย การเก็บหนังสือห้องสมุด การดูแลบริเวณเล่นต่างๆ การเก็บที่นอนให้น้องอนุบาล ฯลฯ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนก็ช่วยกันทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค ห้องเรียน ของใช้ ของเล่น ทั่วไป ป้องกันโรคหวัดที่กำลังระบาด นับเป็นความดีส่วนหนึ่งของจิตอาสาค่ะ และนอกจากนี้ เรายังอยากให้นักเรียนไหว้สวย พูดจาไพเราะ มีน้ำใจ มี สัมมาคารวะ มีวินัยในตนเอง ไม่ต้องให้บอกย้ำเตือนซ้ำๆ
เมื่อลูกอยู่ที่บ้าน คุณครูก็อยากแน่ใจว่าลูกๆจะมีจิตอาสาที่บ้านด้วย เช่นช่วยคุณแม่ทำงาน ปฏิบัติตนตามวัฒนธรรม หรือศาสนาที่ถูกต้อง ดังนั้น ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมนี้ คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาจะส่งสมุดบันทึกความดีที่ลูกทำ ไปให้ผู้ปกครองเช็คตามความเป็นจริงเดือนละครั้ง ลงนามผู้ปกครอง และนำมาให้คุณครูลงเป็นบันทึกการบำเพ็ญประโยชน์ของนักเรียน และหากนักเรียนคนใดได้รับการประเมินการทำความดีที่บ้านมากที่สุดจากที่บ้านในแต่ละห้องของแต่ละเดือน ก็จะไปเพิ่มแต้มสีให้กับบ้านสีของตนเองได้คนละ 5 คะแนน ด้วย
จึงขอความกรุณาผู้ปกครองเช็คตามรายการที่คุณครูเขียนไว้ตามพฤติกรรมที่นักเรียนทำจริง ลงนามกำกับ (ห้ามนักเรียนเขียนเองนะคะ) และส่งกลับมาให้คุณครูทุกครั้งด้วยค่ะ ขอบพระคุณในความร่วมมือ

กิจกรรมพัฒนานักเรียน


นอกเหนือจากกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรเรียนในห้องแล้ว เราจะมีกิจกรรมการไปทัศนศึกษา ซึ่งเป็นหนึ่งในงานที่ใช้งบประมาณพัฒนาผู้เรียนด้วย (มีกิจกรรมอื่นรวมในงบประมาณนี้ เช่น กิจกรรมวิชาการ สารสนเทศ คุณธรรมจริยธรรม) โดยเบื้องต้น ค่าใช้จ่าย และค่าเดินทางไปทัศนศึกษา โดยจะใช้งบประมาณดังกล่าวก่อนโดยคิดรวมกันเป็นค่าใช้จ่ายระดับชั้น ไม่ได้คิดรายบุคคล หากต้องใช้เกินงบประมาณ หรือไม่อยู่ในงบประมาณ จึงแจ้งขออนุญาตเก็บเงินเพิ่มการไปทัศนศึกษาเท่าที่โรงเรียนกำหนดเบื้องต้น ให้สอดคล้องกับเนื้อหา ดังนี้(วันที่ยังไม่แน่นอน ขึ้นกับการจองสถานที่ และกำหนดว่างของโรงเรียน)
กิจกรรมวอล์คแรลลี่พิพิธภัณฑ์เด็ก อังคาร 14 ก.ค. ป.1-2 และ พุธ 15 ก.ค. อนุบาล ๒-๓
สวนสัตว์ดุสิต อนุบาล 1
พิพิธภัณฑ์ข้าว ป.3
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ป.4
อุทยานประวัติศาสตร์ อยุธยา ป.5
โครงการในพระราชดำริฯ สวนจิตรลดา ป.6 จันทร์ที่ 23 พ.ย.
นอกจากนี้ ยังมี การออกค่ายลูกเสือ ป.4-6 กิจกรรมการแสดงละครจากคณะคนทำคนดู เกี่ยวกับวรรณคดีไทย การเชิญวิทยากรท้องถิ่นมาให้ความรู้นักเรียน
ซึ่งจะรวมในงบประมาณนี้เบื้องต้นก่อน จนกว่าจะครบงบประมาณ หากมีกิจกรรมเกินกว่านี้และเกินงบประมาณ จึงจะแจ้งเก็บเงินเพิ่มเติมนะคะ


คนเก่งบ้านพลอย..สอบเสริมปัญญา

การสอบเสริมปัญญาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ นักเรียนทำด้วยความสามารถของตนเอง ส่วนมากทำได้ดีน่าพอใจ ขอยกย่องนักเรียนที่ทำคะแนนได้เป็น อันดับ 1-3 ของจังหวัดปทุมธานี ดังนี้ค่ะ เก่งมากๆๆเลย..ลูกเอ๋ย.. ครูดีใจด้วย

วิทยาศาสตร์ ป.3
อันดับ 1 ด.ช. ไทปัน บรรณสิทธิ์ อันดับ 3
ด.ช ศุภวิชญ์ ศรวณีย์

คณิตศาสตร์ ป.3
อันดับ 3 ด.ช. ศุภวิชญ์ ศรวณีย์

คณิตศาสตร์ ป.4
อันดับ 1 ด.ช. ธรรมกร กอบเกื้อชัยพงษ์
(**อันดับ 45 ของประเทศ จากผู้เข้าสอบทั้งหมด 9206 คน**)

คณิตศาสตร์ ป.6
อันดับ 1 ด.ญ. ณัฐนิชา นิเทศพัตรพงศ์ อันดับ 3
ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา

 

พระอาจารย์ มิตซูโอะ คเวสโก เขียนเรื่อง “ โชคดี ” ว่า เด็กเล็กๆต้องมีความอดทน ชีวิตจึงพัฒนาได้ เช่น เริ่มจากการฝึกทาน ฝึกถ่าย ฝึกเข้านอนเป็นเวลา ฝึกระเบียบวินัยในชีวิต ฝึกการรอคอย อดออม ฯลฯ เหล่านี้ คือการฝึกให้รู้จัก “ อดได้ ทนได้ รอได้ ”

การสามารถรู้อารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น มีสติควบคุมตนเอง เห็นอกเห็นใจคนอื่น สามารถจัดการกับความไม่สบายใจต่างๆ และมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวัง เมื่อโตขึ้น ชีวิตก็จะพัฒนาได้ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ไม่ใช่วิชาการอย่างเดียวหรอกค่ะ ที่พ่อ แม่ ครู มีหน้าที่พัฒนาลูกๆของเรา ...ซึ่งต้องทั้งสอน และ ทำให้เด็กเห็น...เป็นตัวอย่าง สังคมนี้ต้องการคนดี ไม่ถึงกับต้องเก่งสุดยอด ..แต่ดีมีคุณภาพ

วันเด็ก

วันเด็กปีนี้คึกคักเช่นเคย คุณครูช่วยกันจัดกิจกรรมวันเด็กสนุกๆให้เด็กๆ และยังได้ร่วมกิจกรรมแข่งขันเกมกับนักเรียนเป็นกันเอง พร้อมได้รับของแจกรางวัลเกมต่างๆมาจากผู้ปกครองสมทบให้กับที่โรงเรียนเตรียมไว้ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ช่วยกันสมทบรางวัลนะคะ
เด็กๆได้ทานหวานเย็น และขนมครกไข่นกกระทา ฝีมือคุณครูลงทุนลงแรงช่วยกันทำเองด้วย มีเกมต่างๆที่คุณครูจัดให้เด็กๆ(และคุณครูหัวใจเด็ก)เล่นสนุกด้วยกัน เก้าอี้ดนตรี กินวิบาก เหยียบลูกโป่ง เป็นต้น ครูศักดิ์สินามเป็นพิธีกรตลอดรายการ ขอขอบคุณคุณครูค่ะ

วงดุริยางค์
ขอแนะนำวงดุริยางค์อาสาของโรงเรียนปีการศึกษา 2551 ที่ทำหน้าที่แข็งขัน มีความมานะฝีกซ้อม รับผิดชอบหน้าที่ ตั้งแต่การบรรเลงเพลงชาติทุกเช้า นำขบวนในงานกิจกรรมสำคัญของโรงเรียนต่างๆ เช่น กีฬาสี ฟุตบอล เป็นต้น และขอขอบคุณโดยครูอำนาจ ประจงแต่ง ที่ดูแลฝึกสอนวงดุริยางค์ทุกปีด้วยค่ะ
ทำบุญโรงเรียน 14 มกราคม
ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ร่วมทำบุญโรงเรียนเมื่อวันพุธที่ 14 มกราคมค่ะ นักเรียนที่ไม่ติดเรียน Conversation ก็ได้ลงมาร่วมทำบุญฟังพระสวด เลี้ยงพระเพลพร้อมกันด้วย โรงเรียนได้รับเงินร่วมทำบุญจากผู้ปกครอง ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา ด.ช. ยศกร ด.ญ กฤติกา ไชยนาน และ ด.ญ. พันธิตรา สักการ์เวช เพ็งคำศรี รวมเป็นเงิน 1,400 บาท ได้ถวายพระแล้วค่ะ และผู้ปกครอง ด.ช. ณัฐพล กิจสถิตย์ ได้นำอาหารมาร่วมทำบุญเลี้ยงพระ ขออนุโทนาด้วยนะคะ ดีใจที่ได้ทำบุญร่วมกับทุกท่านค่ะ
ผู้บริหารและครูดีเด่น
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม ผอ.บ้านพลอย ครูภัทรพร และ ครูศักดิ์สินาม รับโล่ผู้บริหารดีเด่น และครูดีเด่น โดยสมาคมผู้บริหารโรงเรียนเอกชน มีคุณครูไปร่วมงานกัน ขอขอบพระคุณผู้ปกครองกรุณาแสดงความยินดีด้วยนะคะ

 

 

การซ้อมอพยพฯกรณีอุบัติภัย
โรงเรียนได้จัดการซ้อมอพยพนักเรียนกรณีอุบัติภัย ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่ออังคาร 17 ก.พ. ที่ผ่านมา ซึ่งดำเนินไปอย่างเรียบร้อยตามแผน และได้เชิญวิทยากรจากเทศบาล-ดับเพลิง ตำบลหลักหก มาให้ความรู้ สาธิตการป้องกัน การปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยกรณีอัคคีภัย ซึ่งวิทยากรให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติเอง ได้รับความสนใจมากมาย นอกจากนี้ วันจันทร์ที่ 16-อังคารที่ 17 คุณครูจัดให้นักเรียนทำกิจกรรมบูรณาการเรื่องอัคคีภัยให้สอดคล้องกันด้วยค่ะ
สรุปรางวัลการแข่งขันทักษะวิชาต่างๆภายนอก

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่าน และคณะครู ที่สนับสนุนการเข้าร่วมแข่งขันวิชาการภายนอกสถานศึกษาต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์มากขึ้น รู้ข้อเด่นข้อด้อยของตนเองเพื่อนำมาพัฒนาตน และยังทำชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนอีกด้วย ขอบใจลูกศิษย์ทุกคนที่มีความพยายามฝึกฝนตนเอง แม้ไม่ได้รางวัลก็อย่าท้อใจ ให้พยายามต่อไปเรื่อยๆ ผลรางวัลรายการ สรุปดังนี้ค่ะ

โรงเรียนสายปัญญารังสิต

รายการ

รางวัล

ด.ช.ไอยเรศ อึ๊งวัฒนา

โปรแกรม Paint

เหรียญทองแดง

ด.ญ. เคลี่ แคนนอน ด.ญ. วาเนสา แคนนอน

English Quiz

ชมเชย

ด.ช. ปัณณวัฒน์ ณ อุบล

Spelling Bee

ชมเชย

ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์ ด.ช.เขตสิน จูจันทร์

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

ชนะเลิศ

ด.ญ.พิมพ์นภัส สำเนาพันธ์

อัจฉริยภาพทางภาษาไทย

เหรียญทอง

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 

 

ด.ญ. อลิสา วงศ์พัฒนกุล

โปรแกรม Adobe Photoshop

รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา ด.ช. นิติพัฒน์ ใจดี ด.ญ.ณัฐนิชา นิเทศพัตรพงศ์

ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. เคลี่ แคนนอน ด.ญ. วาเนสา แคนนอน

English Quiz

ชนะเลิศ

ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์ ด.ช.ปัณณธร เหลืองวุฒิวงษ์ ด.ญ.ชนิกานต์ นิ่มปลื้ม

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

เหรียญเงิน

ด.ญ.อภิญญา งามเสงี่ยม ด.ญ.วิธุวิดี อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตอบปัญหาความรู้ทางสังคม

รองชนะเลิศอันดับ 2

โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี

 

 

ด.ญ. อลิสา วงศ์พัฒนกุล ด.ญ.บัณฑิตา ฤทธิ์บัณฑิต

โปรแกรม Paint

รองชนะเลิศอันดับ 1

ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา ด.ญ.ณัฐนิชา นิเทศพัตรพงศ์

ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

รองชนะเลิศอันดับ 2

ด.ญ. เคลี่ แคนนอน

Spelling Bee

ชนะเลิศ

ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์ ด.ช.เขตสิน จูจันทร์

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

เหรียญทองแดง

ด.ช.นิติพัฒน์ ใจดี ด.ช.ปริญญา ด่านศิริวิโรจน์

ตอบปัญหาประวัติศาสตร์ไทย

รองชนะเลิศอันดับ 1

การแข่งขันทักษะวิชาการและสิ่งประดิษฐ์โรงเรียนเอกชน ปทุมธานี

   

ด.ช.ไอยเรศ อึ๊งวัฒนา

โปรแกรม Paint

เหรียญทอง

ด.ช. นิติพัฒน์ ใจดี ด.ญ.อลิสา วงศ์พัฒนกุล

โปรแกรม PowerPoint

เหรียญทอง

ด.ช. ศุภวิชญ์ ศรวณีย์

กระบวนการคิดคณิตศาสตร์

เหรียญทอง

ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา

กระบวนการคิดคณิตศาสตร์

เหรียญเงิน

ด.ญ.ชิดชนก คันธพสุนธรา ด.ช.ปริญญา ด่านศิริวิโรจน์

เกม 24

เหรียญทอง

ด.ช.ไชยรัตน์ วุฑฒิกรรมรักษา

หมากกระดาน

เหรียญเงิน

ด.ช.สุกฤต คัธพสุนธรา ด.ช.ชัชนันท์ รงค์ทอง

โซโดกุ

ชมเชย

ด.ญ. เคลี่ แคนนอน ด.ญ. วาเนสา แคนนอน

English Quiz

เหรียญเงิน

ด.ช.ไทปัน บรรณสิทธิ์ ด.ญ.ณัฐวรา ไทยประยูร ด.ญ.พัทธภางค์ สุริยกุล ณ อยุธยา

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

เหรียญเงิน

ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์ ด.ช.ปัณณธร เหลืองวุฒิวงษ์ ด.ญ.ชนิกานต์ นิ่มปลื้ม

ตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

เหรียญเงิน

ด.ญ.ปัทมา รัตนภูมิ ด.ญ.ปาณิสรา สิงหเสนี

คัดลายมือแบบหัวกลม

เหรียญทองแดง

ด.ญ.บุษย์น้ำทอง ศิวากุล ด.ญ.ศรุตา นิลโกสิตย์

การแข่งขันเปิดพจนานุกรม

เหรียญเงิน

ด.ญ.อภิญญา งามเสงี่ยม ด.ญ.วิธุวิดี อิศรางกูร ณ อยุธยา

ตอบปัญหาวิชาสังคม

เหรียญทองแดง

ด.ช.กฤตณัฐ ทวีพรกิจกุล

เล่านิทาน อนุบาล

 

ด.ญ.ณัชชา เอี่ยมชัยเจริญ ด.ช.ชินาธิป เลิศนิมิตร

สร้างภาพจากวัสดุ อนุบาล

เหรียญทอง

ด.ช.พงษ์พิพัฒน์ เสาโพธิ์งาม ด.ช.ณภัทร ศรีบาล

ปั้นดินน้ำมัน อนุบาล

เหรียญทอง

ด.ช.ธรณิช วุฑฒิกรรมรักษา ด.ญ.ภัทรพี สีหพันธุ์

มารยาทไทย อนุบาล

เหรียญเงิน

 

ของขวัญปีใหม่


ขอขอบคุณผู้ปกครองที่กรุณามอบของขวัญ เลี้ยงอาหาร ขนม แก่คุณครู เจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสปีใหม่นะคะ ขอบพระคุณคุณยายน้องพอลล่า อ.2/2 ที่นำคณะสิทธิชนยุคสุดท้ายมาเล่าประวัติวันคริสต์มาส และร้องเพลงให้เด็กๆฟังค่ะ ที่สำคัญกว่าอื่นใด คือ น้ำใจไมตรีและคำอวยพร ให้กันมาคุณครูขอ

อำนวยพรให้สิ่งดีดีกลับไปยังทุกท่านเช่นกันค่ะ
เยี่ยมคารวะหน่วยงานชุมชน เทศกาลปีใหม่
การเยี่ยมชุมชนเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของสถานศึกษาที่จะพานักเรียนไปสู่ชุมชนรอบโรงเรียน ทั้งด้านการบำเพ็ญประโยชน์ และมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน พึ่งพาอาศัยกัน ในโอกาสปีใหม่ ในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม คุณครูอำนาจได้พาคณะกรรมการนักเรียน นำกระเช้าไปเยี่ยมคารวะปลัดเทศบาลหลักหก เจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหลักหกค่ะ
กีฬาสี

เราไม่ได้ประกาศคะแนนรวมวันกีฬาสีว่าสีใดชนะเลิศ เพราะเมื่อเสร็จงาน นักกีฬากระเจิงเก็บของกลับบ้านกันไปหมด ครูศักดิ์สินามเลยยกยอดไปประกาศปีใหม่เลย แต่ที่เห็นด้วยสายตา สีแดงดูจะขยันเชียร์มากกว่าเพื่อน ส่งเสียงกันแจ๋วๆๆไม่มีเหนื่อย ร้องไปเต้นไป การแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเรียบร้อย ได้เหรียญเฉลี่ยกันไปทุกสี เด็กๆได้เล่นกีฬาสามัคคีกันดี ไม่ได้มุ่งแต่แพ้ชนะอย่างเดียว ที่ลืมเสียไม่ได้ คือความประทับใจที่คุณแม่คุณพ่อหลายท่านลงมาร่วมการแข่งกีฬากับลูกๆที่อยู่ในสีเดียวกัน อีกทั้งให้คำแนะนำ เป็นโค๊ชให้ด้วย เล่นแล้วเล่นอีกไม่เห็นเหนื่อย(แต่จะเป็นลม) คุณครูและลูกๆซาบซึ้งในน้ำใจมากนะคะ ยังไงปีหน้าขอ

แรงให้มาแข่งอีก สนุกดีค่ะ ขอบพระคุณมากๆนะคะ ขอบคุณแม่สี คุณครูทุกท่าน และเจ้าหน้าที่ ที่ช่วยกันจัดงานทั้งวันอนุบาลและประถมศึกษา ขอบใจเด็กๆ ทั้งศิษย์ปัจจุบันที่ร่วมกันแสดง spirit วันกีฬา และศิษย์เก่าทุกๆรุ่นที่แวะเวียนมาเยี่ยมโรงเรียนเหมือนเคย และยินดีหลายๆที่ได้พบและสวัสดีปีใหม่กับผู้ปกครองเก่าที่ลูกจบไปแล้ว กรุณาแวะมาเจอกัน ชื่นใจ ชื่นใจ....

 

บรรพชาสามเณร

สมาคมผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษาปทุมธานี ร่วมกับวัดสายไหม จัดการบรรพชาสามเณรและการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศล 28-30พฤศจิกายน ทางโรงเรียนได้รับเงินร่วมเป็นเจ้าภาพจากผู้ปกครองทั้งสิ้น 8 , 300 บาท โดยได้ส่งไปให้สมาคมฯแล้ว โรงเรียนของเรา มีนักเรียนร่วมบรรพชา 3 คน ได้แก่ด.ช. สุภัช ศรีมาโนชญ์ ด.ช. ปวริศ ขุมจันทร์ และด.ช. นิติพัฒน์ ใจดี ชั้น ป. 6

อนึ่ง เดิมเป้าหมายคือการบรรพชาสามเณร 99 รูป แต่มีนักเรียนสมัครกว่าสามร้อยคน ทางสมาคมฯขอให้แต่ละโรงเรียนร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาเณรรูปละ 1 , 000 บาท โรงเรียนจึงเป็นเจ้าภาพบรรพชาลูกศิษย์เรา 3 คน เป็นเงิน 3 , 000 บาท การบรรพชาเสร็จสิ้นแล้วด้วยดี จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยค่ะ

ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ครู นักเรียน เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านพลอย ได้ร่วมกันใส่บาตร ถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม มีการรำถวายพระพรงดงามมาก(สอนและฝึกซ้อมโดยคุณครูวิจิตรา) การร้องเพลงของนักเรียน การอ่านบทความเกี่ยวกับพ่อ นักเรียนป.6 ไปบำเพ็ญประโยชน์ที่วัดรังสิต เราล้วนเต็มใจด้วยความเคารพเทิดทูนพระมหากษัตริย์ของชาติไทย

ค่ายลูกเสือ ป.4-6

ลูกเสือและเนตรนารีเสร็จสิ้นภารกิจการออกค่ายเมื่อ 8-9 ธันวาคม อากาศกำลังเย็นสบาย ทำกิจกรรมต่างๆอย่างสนุกสนาน เรียนรู้การอยู่ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน กินอยู่อย่างง่าย และฝึกภาคปฏิบัติความรู้ที่เรียนมา ตอนกลางคืนมีการแสดง campfire ผู้ปกครองมาร่วมชมกิจกรรมช่วงค่ำเช่นกัน แถมด้วยการ

เล่นสวนสนุก ลูกเสือเนตรนารีมันส์ส์...เต็มที่ จน(คุณครู)เหนื่อยหมดแรง.....

วันรุ่งขึ้นก่อนกลับบ้าน ยังได้เล่นสวนน้ำนิดหน่อยอีกด้วย

ทัศนศึกษา โครงการส่วนพระองค์
วันอังคารที่ 2 ธันวาคม พี่ๆป.6 มีโอกาสไปทัศนศึกษาโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา เป็นที่อิจฉาของน้องๆ ได้ชิมผลิตผลในโครงการฯ แถมได้ความรู้มากมาย เด็กๆเข้าใจชัดแจ้งว่า ในหลวงของเราทรงพระปรีชาในการค้นคว้าสิ่งต่างๆเพื่อช่วยเหลือประชาชนของพระองค์อย่างไร เหตุใดคนไทยจึงเคารพเทิดทูนพระองค์มากมาย ซึ่งโรงเรียนจะจัดโครงการนี้ให้นักเรียน ป.6 ได้ไปทุกปี
มหกรรมว่ายน้ำ

การแข่งขันว่ายน้ำวันอังคารที่ 25 พ.ย. มีผู้ปกครองมาให้กำลังใจมากมาย นักกีฬาที่ชนะรับเหรียญในวันรุ่งขึ้น ขอขอบคุณคุณครูทุกคนที่จัดงานเรียบร้อยดียิ่ง
Charity Fair จันทร์ 1 ก.ย. 51

ขอขอบคุณผู้ปกครองที่ร่วมกิจกรรมวันขายของมือสอง ไม่ว่าจะส่งของมา หรือมาช่วยเด็กๆขายของ มีเสียงคุณครูชมเชยมาว่า โกโก้เย็น ร้านของชมรมฯ...อร่อยจัง.... งานปีนี้ไม่คึกคักเท่าปีที่แล้วด้วยปัญหาบ้านเมืองและเศรษฐกิจ แต่กิจกรรมก็สำเร็จดีค่ะ

ครูศักดิ์สินามเปิดการประมูลให้บรรยากาศคึกคักได้เช่นเคยด้วยลีลาที่ไม่อาจเทียบได้ ก็แกล้งนักเรียนบ้างตามประสาครูรักเด็ก แต่ในที่สุดก็ลดแลกแจกแถมกันไปมากมาย ต่างได้ของถูกใจในราคาถูกติดมือกลับบ้าน

สรุปยอดเงินที่ได้และนำไปมอบให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในวันพุธที่ 10 กันยายน รวม 25 , 033.00 บาท ในวันเดียวกัน คุณครูก็นำกระดาษด้านที่สามไปมอบให้โรงเรียนสอนคนตาบอดด้วยค่ะได้ทำความดีกันทั่วหน้านะคะ รายละเอียดเงินการจำหน่ายต่างๆ ในวัน Charity Day ดังนี้

ป.1

542.00

ป.4

3 , 398.00

ชมรมผู้ปกครอง

3 , 236.00

ป.2

2 , 235.00

ป.5/1

860.00

กองการประมูล

5 , 575.00

ป.3

2 , 005.00

ป.5/2

2 , 543.00

ธุรการ

1 , 459.00

 

 

ป.6

3 , 180.00

รวม

25 , 033.00

 

ลอยกระทง

ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ร่วมนำอุปกรณ์ต่างๆในวันวัฒนธรรมไทยมาในงาน ขอขอบพระคุณชมรมผู้ปกครองอาสาฯทุกท่านที่มาช่วยกันจัดฐานให้เด็กๆ 1 ฐาน มีของชิมของเล่นหลากหลายได้รับรางวัลจากผู้ปกครองช่วยๆกันจัดขอกันมา แถมแต่งกายชุดไทยกันงดงาม มาร่วมกันจัดงานแข็งขันค่ะ ขอบคุณคุณครู และขอบใจพี่ๆ ป.5-6 ที่มาจัดกิจกรรมฐานอื่นให้น้องๆได้ความรู้ ฐานการละเล่นของไทย ได้เล่นหมากเก็บ หมากตักฯลฯ ฐานทำกระทง ฐานวัฒนธรรมดิเกฮูลู(ฝีมือครูวิจิตราเค้าสอน รำได้เก่งถูกใจ ผ.อ. จริงจิ๊ง...)

เรารับเกียรติบัตรจากสพฐ.
เมื่อ วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปทุมธานี เขต 1 ได้มอบเกียรติบัตรจากกระทรวงศีกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพลอยในนามผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียน เนื่องในการได้รับพระราชทานเกียรติบัตร “ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550 ” ท่ามกลางการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ปทุมธานี เขต 1 เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงเรียนและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดต่อไป

 

 

การแสดงความยินดี รางวัลพระราชทาน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โดย คุณหญิง กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ได้มีหนังสือราชการที่ ศธ. 04004/4842 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2551 ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่โรงเรียนบ้านพลอย ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550 ความว่า..

“ ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานรางวัลแก่สถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ณ ศาลาดุสิตาลัย และ โรงเรียนของท่านได้รับพระมหากรุณาธิคุณด้วยนั้น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน ขอชื่นชมยินดีกับท่าน คณะครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้อุตสาหะมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญทั้งด้านวิชาการและสังคมจนได้รับรางวัลพระราชทาน ถือเป็นเกียรติประวัติอย่างสูงยิ่ง และขอให้รักษาความดีนี้ให้ยั่งยืนสืบไป ”

นอกจากนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่เขตการศึกษาปทุมธานี เขต 1 ได้ประชุมผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชน ในเขตพื้นที่ทั้งหมด เมื่อ 4 กันยายน 2551 และกล่าวแสดงความยินดีในการที่โรงเรียนบ้านพลอย ได้รับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2550 โดยได้ให้กำลังใจโรงเรียนอื่นๆในความพยายามพัฒนาโรงเรียนเพื่อเข้าสู่การรับการประเมินในปีการศึกษานี้เช่นเดียวกัน
ความรู้สึกนักเรียน...ในโอกาสที่โรงเรียนรับพระราชทานรางวัล

....ฉันรู้สึกตื่นเต้นมาก และภูมิใจที่เป็นตัวแทนของนักเรียนเพื่อทำหน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้กับโรงเรียน ฉันจึงซักซ้อมการนำเสนองานต่างๆเพื่อให้เป็นไปอย่างราบรื่นและสมบูรณ์ที่สุด ฉันฝึกซ้อมทุกวัน....

.....ฉันเชื่อว่า ในวันนั้นเด็กนักเรียนและครูทุกคนทำหน้าที่ได้เต็มที่อย่างที่สุดแล้ว จนได้รู้ว่า โรงเรียนของเราได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ฉันประหลาดใจมาก และดีใจมากๆ เพราะโรงเรียนที่อื่นใช้เวลาเตรียมตัวมาหลายปี แต่โรงเรียนของเราเตรียมตัวกันไม่ถึง 1 ปีเลย วันนั้น จึงเป็นวันดีที่สุด

...รู้สึกภูมิใจอย่างที่สุด จนรู้สึกหายเหนื่อยไปโดยปริยาย

ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา ป.6

ครั้งแรกที่ที่ฉันรู้ว่าโรงเรียนบ้านพลอยได้รับรางวัล ฉันยิ่งตื่นเต้ามากกว่าเดิม หัวใจนี่เต้นตุบๆเลย พอประถม 6 ถ่ายรูปเสร็จ ท่านผู้อำนวยการเปิดรางวัลให้ดู ฉันเห็นแสงสีทองจากรางวัลเหมือนเป็นบุญตาของฉัน วันที่ 20 สิงหาคม 2551 เป็นวันที่โลกจะได้รู้ว่า โรงเรียนบ้านพลอยได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทานจากสมเด็จพระเทพฯ....

..... ฉันภูมิใจมากที่โรงเรียนของเราได้รับรางวัล ซึ่งไม่ได้มาจากคุณครูหรือท่านผู้อำนวยการ แต่มาจากทุกคนที่ช่วยกัน

ด.ช. เขตสิน จูจันทร์ ป.6

....ฉันภูมิใจมากที่ได้เห็นรางวัลพระราชทานที่ได้มาด้วยหยาดเหงื่อของคุณครู ท่านอาจารย์ใหญ่ เจ้าหน้าที่ และนักเรียนโรงเรียนบ้านพลอยทุกคน...

....ฉันมีแรงในการเป็นตัวแทนไปแห่เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าโรงเรียนบ้านพลอยได้รับเป็นโรงเรียนพระราชทานที่สมเด็จพระเทพฯพระราชทานให้ และฉันก็เป็นคนที่โชคดีที่ได้เป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านพลอย รางวัลอาจเป็นแค่ใบเกียรติบัตรเล็กๆ แต่มีความหมายสำหรับทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนบ้านพลอย...

ด.ญ. ชัญญา ชุมภูนุช ป.6
ภาพที่เห็น สิ่งที่พบ ผู้คนที่เจอ.... เนื่องในการรับรางวัลพระราชทาน
แม้ว่าเราทุกคนเหน็ดเหนื่อย ในสัปดาห์ที่เข้าเฝ้าฯรับพระราชทานรางวัลและการฉลองนั้นได้มองเห็นแววตาที่ปลื้มปิติและยินดีของคุณครู ที่ต่างยิ้ม หัวเราะ พูดคุยกันอย่างมีความสุข ร้องเพลง เสมือนที่สุดการรอคอยมาถึงแล้ว นักเรียนยินดีร่วมทำหน้าที่ฉลองรางวัล เพราะรู้ดีว่า รางวัลนี้คือผลงานของพวกเขาด้วย ทั้งเหนื่อย ทั้งร้อน แต่เต็มใจประกาศความยินดีให้ผู้คนรับรู้ ผู้ปกครองเก่าและปัจจุบันต่างแสดงน้ำใจไมตรีล้นเหลือ บ้างก็ร่วมหรือช่วยคุณครูจัดงานฉลองหลายอย่างคนละไม้ละมือ เอ่ยนามไม่หมด ร่วมขบวนแห่ ร่วมการแสดงฉันท์มิตรฯลฯ ผู้ปกครองยิ้มให้และบอกว่า ยินดีด้วย เราสมควรได้รับรางวัลนี้แล้ว ขอให้เป็นที่พึ่งให้เด็กๆมาเรียนรู้อย่างมีความสุขในโรงเรียนอย่างนี้ต่อๆไปทุกรุ่น ซึ่งเป็นความสุขของคุณพ่อคุณแม่ด้วย ....รู้สึกขอบคุณน้ำใจงามๆ...จริงๆน้า....
วันวิทยาศาสตร์
คุณครูประถมศึกษา และ นักเรียน ช่วยกันจัดงานวันวิทยาศาสตร์ ที่โรงเรียน บ่ายวันจันทร์ที่ 18 สิงหาคม พอดีช่วงเวลาใกล้ๆกับการเตรียมการวันเข้าเฝ้าฯรับพระราชทานเกียรติบัตรโรงเรียน ก็ทำให้มีเวลาเตรียมงานไม่มากอย่างที่เคย แต่คุณครูก็หวังว่า เด็กๆคงไปนำประสบการณ์ต่างๆที่ได้ไปต่อยอดความสนใจทางวิทยาศาสตร์ต่อไป ขอขอบคุณคุณครูที่ช่วยงานเตรียมงานค่ะ
โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ...ของเรา

การอัญเชิญเกียรติบัตรนักเรียนถ่ายภาพกับเกียรติบัตรผู้ปกครองแสดงความยินดีในวันแรกที่เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเกียรติบัตรเป็นความปลื้มปิติของพวกเรา ที่ตัวแทนของโรงเรียนได้เข้าเฝ้าฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานรางวัล เมื่อ 19 ส.ค. 2551 ทรงมีพระราโชวาทตอนหนึ่งที่สำคัญว่า “... การจัดการศึกษาที่ดีนั้น นอกจากจะต้องพัฒนาบุคคลให้มีความสามารถทางวิชาการแล้ว ยังต้องปลูกฝังสร้างเสริมความสามารถในด้านอื่นๆให้สมบูรณ์ด้วย เป็นต้นว่า ความสามารถในการแยกแยะผิดถูกดีชั่ว ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดให้เป็นไปในทางที่ดีสร้างสรรค์ ตลอดจนสามารถในการปรับตัวให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข.... ” ครูบ้านพลอยรับใส่เกล้าฯ และจะนำไปอบรมสั่งสอนลูกศิษย์เราต่อไป

ขบวนถือป้าย ...วุ๊ย..ร้อนจังค๊าบบบ...คุณครูพิธีการประกาศ “ โรงเรียนรางวัลพระราชทาน ” ได้ผ่านไปอย่างเรียบร้อย เราได้ไปแห่กัน ร้อนแดดแต่สนุกสนาน โดยในที่สุด ได้ความอนุเคราะห์วงโยธวาทิตที่เข้มแข็งมีวินัยน่าชื่นชมจากโรงเรียนธัญบุรี มีเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลตามเส้นทางที่แห่ ขอบใจเด็กๆที่ตากแดดร้อนไปเดินแห่รางวัล น่าประทับใจ แดดร้อนหนักหนา เด็กๆทุกคนไปด้วยใจ ยิ้มแย้มให้ผู้คนที่เดินผ่าน ผู้ปกครองที่ตกแต่งรถตามร่วมไปกับขบวนแห่ไม่ยั่นแดดไปกับเราตลอดทาง ช่วยดูแลเด็กๆ บ้างก็ลงเดินไปกับลูกๆและคุณครู อาบเหงื่อกันไป เพื่อประกาศความสำเร็จของเราร่วมกันให้ชุมชนรับทราบ เรารักกันจริง ขอบคุณหลายๆ ช่วงเที่ยง พี่ๆโรงเรียนธัญบุรียังแสดงดนตรีวงโยธวาทิตให้นักเรียนบ้านพลอยทุกคนชมสดๆ กลางลานอนุบาล

ป้ายโรงเรียน นำขบวนวงโยธวาทิตธัญบุรีพี่ๆเก่งจริงเลย

คุณครูได้รับการแสดงความยินดีมากมายจากชมรมผู้ปกครองอาสาฯ ผู้ปกครองเก่าและปัจจุบัน และอีกหลายท่าน ทั้งดอกไม้ การตกแต่งรถร่วมขบวนแห่ นำอาหารมาร่วมงานเลี้ยง มาจัดดอกไม้ในงานให้ ช่วยตกแต่งโต๊ะ หนังสือ ฯลฯ และ ส่งยิ้มหวานๆแสดงความยินดีให้กำลังใจและชื่นชม เป็นกำลังใจดีเหลือเกิน เราทุกคนได้รับไว้ด้วยความซาบซึ้งยิ่ง

ผู้ให้เกียรติมายินดีกับเรางานฉลอง เช่น รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 กรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชน ปทุมธานี รศ. ดร. พิมพันธ์ เดชะคุปต์ รศ. พเยาว์ ยินดีสุข จากคณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ที่ปรึกษาโรงเรียนบ้านพลอย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนต่างๆ ชมรมผู้ปกครองฯ ตัวแทนผู้ปกครองตั้งแต่รุ่นแรก(แย้ม) เป็นต้น มีการแสดงเล็กๆน้อยๆของนักเรียน ศิษย์เก่า และ highlight ท้ายงานด้วยการแสดงของคุณครู เรียกเสียงกรี๊ด..กรี๊ด...สนั่น....

สาวงามบ้านพลอยในขบวนแห่ วงโยธวาทิต ร.ร. ธัญบุรี ..เค้าเด็ดจริงๆ รถแห่เกียรติบัตรพระราชทาน

การแสดงในงานฉลองโรงเรียนรางวัลพระราชทาน (นาฎศิลป์ทั้งหมดฝึกสอนโดยคุณครู วิจิตรา ผาดนอก)

รำไทยชุดวิจิตรการบ้านพลอย ด.ญ พิมไหม วงศ์จันทร์ ด.ญ วรินทิพย์ บัวจะมะ ด.ญ. วริษา หังสพฤกษ์ ด.ญ. อภิญญาดา ตั้งกิจถาวร ด.ญ. ฐารฏา ประเสริฐสังข์ ด.ญ. ถิรดา พิบูลกนกพงศ์ ด.ญ. เคลี แคนนอน ด.ญ. วาเนสา แคนนอน

การแสดงลูกทุ่ง เพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ นักร้อง ด.ญ.อภิญญา งามเสงี่ยม แดนเซอร์ ด.ญ.บุษย์น้ำทอง ศิวากุล ด.ญ. นภัทร หาญมุ่งธรรม ด.ญ. กิติยา พุทธรักษา ด.ญ. ณชญาดา อิศรัตน์

การแสดงลิเกฮูลู ศิลปะการแสดงของจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยลูกบ้านพลอยการแสดงชุดลิเกฮูลู ด.ช.สุกฤต คันธพสุนธรา ด.ญ. ชัญญา ชมพูนุช ด.ช.ธนโชติ ธรรมหทัย ด.ญ.นภัทร หาญมุ่งธรรม ด.ช.นิรินธน์ อิศรางกุรณอยุธยา ด.ญ.พิมพ์นภัส สำเนาพันธุ์ ด.ช.รัชพล แหวนแก้ว ด.ญ. ปิยธิดา สอนปาน ด.ช.พงศิริ งามบุญแถม ด.ญ.โชตินันท์ นิติกิจไพบูลย์ ด.ช.กฤติน ลับกิ่ม ด.ญ. ปัณฑิตา ฤทธิ์บัณฑิต ด.ช.พีรศุภ ศรลัมพ์ ด.ญ. นภสร ชัยพันธ์ ด.ช.สกรรจ์ ศิริวงษ์

การขับร้องเพลง ด.ญ. วิธวดี อิศรางกุร ณ อยุธยา ด.ญ. ชัญญา ชมพูนุช ด.ญ.นภัทร หาญมุ่งธรรม และ ศิษย์เก่า

ดนตรี ด.ช.เขตสิน จูจันทร์ ด.ช. กันต์ ล้อมสมบูรณ์ รวมทั้งการแสดงของ ศิษย์เก่า และผู้ปกครอง

พิธีกร ด.ช. ปรัชญพล เลิศวิชา

ขอขอบคุณหลายๆฝ่ายและลูกศิษย์ทุกคนทุกรุ่น ที่มีส่วนทำงานในรางวัลนี้ ปลายสัปดาห์คุณครูจะติดภาพให้ชมหน้าโรงเรียน ท่านใดต้องการภาพที่ถ่ายไว้ในงาน สามารถนำ Thumb Drive มาขอ copy โดยแจ้งหมายเลขภาพของลูกที่ต้องการได้นะคะ

คุณครูและลูกศิษย์ต่างภูมิใจ ขอบคุณสำหรับคำอวยพรแสดงความยินดี และขอให้เรามีกำลังใจในการทำสิ่งดีๆให้ลูกศิษย์ต่อไป

บ้านพลอย จงเจริญ... ไชโย..
ทำบุญเข้าพรรษา

ยอดเงินที่ฝากร่วมทำบุญเข้าพรรษาทั้งสิ้น 15,350 บาท นำเงินไปซื้อเทียน พรรษา 560 บาท เงินที่เหลือแบ่งถวายวัดรังสิต 7,000 บาท และ วัดเสด็จ 7,790 บาท โดยตัวแทนนักเรียนนำไปถวายวัดทำบุญเรียบร้อยแล้วค่ะ

 

ปุ๋ยชีวภาพ ป.5
มาจำหน่ายอีกแล้วจ้า..ปุ๋ยชีวภาพผลิตโดยนักเรียน ป.5 ช่วงเย็นวันอังคาร ช่วยเรียนรู้การรักษาสิ่งแวดล้อม กระบวนการผลิต-จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของนักเรียน โดยจะนำเงินรายได้ที่นักเรียนหักค่าดำเนินการต่างๆแล้ว ไปบริจาคให้เด็กพิการช่วงปลายปีเช่นเคยค่ะ  เรารับบริจาคขวดพลาสติคเปล่าใช้แล้วเพื่อบรรจุปุ๋ยขายด้วยนะคะ
แข่งขันสุนทรพจน์ภาษา อังกฤษ(Speech Contest)

ด.ญ. วาเนสา แคนนอน ป.6 ชนะเลิศการแข่งพูดสุนทรพจน์ ประถมศึกษา ระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 เมื่อ 16 ก.ค. 51 จับฉลากได้พูดหัวข้อเรื่อง My Favorite Book ชนะอีก 15 โรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ได้รับเกียรติบัตร และ เงินรางวัล 500 บาท โดยจะเป็นตัวแทนของจังหวัดเรา ไปแข่งพูดในกรุงเทพฯต่อไป  เก่งจริงๆลูกเอ๋ย ทำให้...ครูยุ๊ย...ยิ้มอย่างแสนจะภูมิใจ

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๐ แห่งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 โรงเรียนได้มีคำสั่งแต่งตั้งที่ 9/2551 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา 6 ท่าน ในการจัดตั้งนิติบุคคลโรงเรียน ดังนี้

1. นาง สุภาณี  พฤกษ์ไพบูลย์  ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ และผู้อำนวยการ  ประธาน

2. รศ. พเยาว์ ยินดีสุข           ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ

3. แพทย์หญิง สุดา  เย็นบำรุง             ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ

4. นาย สุรพล  พฤกษ์ไพบูลย์              ผู้ทรงคุณวุฒิ          กรรมการ

5. นาง อารยา  พิบูลกนกพงศ์             ผู้แทนผู้ปกครอง    กรรมการ

6. นาง ผ่องศรี  รวมสูงเนิน   ผู้แทนครู  กรรมการ และ เลขานุการ

                หน้าที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนเป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน มาตรา 31 และ 32  ให้คณะกรรมการโรงเรียนมีกำหนดอยู่ในวาระ 2 ปี   นับตั้งแต่วันแต่งตั้ง  (29 พฤษภาคม 2551)

คณะกรรมการได้ประชุมครั้งแรกในปีการศึกษานี้ เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2551
รศ. พเยาว์ ยินดีสุข
ครุศ่าสตร์ จุฬาฯ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
พ.ญ. สุดา เย็นบำรุง
กุมารแพทย์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
นาง อารยา  พิบูลกนกพงศ์
ผู้แทนผู้ปกครอง


ประถมศึกษาชมละครสังข์ทอง
คณะละคร คนทำคนดู ที่เคยมาเล่นละครกลางแจ้งให้ลูกๆเราชมประกอบวรรณคดีไทยเรื่องต่างๆ  ได้มาเล่นละครเรื่องสังข์ทอง ให้นักเรียนประถมศึกษาชมอย่างสนุกสนาน เมื่อบ่ายวันที่ 20 มิ.ย. ที่ผ่านมา ต้องขออภัยที่แจ้งกะทันหัน เพราะคิวของคณะแสดงแน่นมาก บังเอิญได้คิวแทรกกะทันหันจึงรีบจัดให้นักเรียนได้ชม การแสดงสนุกอย่างเคย และนักเรียนได้มีส่วนร่วมในการแสดง สนใจและชื่นชมวรรณคดีไทยด้วยค่ะ
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน(รอบ ๒)

 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปฐมวัย
ประถมศึกษา
ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย
ด้านผู้เรียน
มาตรฐานที่ ๑ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคำนิยมที่พึงประสงค์
๓.๗๕
๓.๘๙
มาตรฐานที่ ๒ ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี
๓.๗๓
๓.๘๑
มาตรฐานที่ ๓ ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา
๓.๗๒
๓.๘๐
มาตรฐานที่ ๔ ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง และมีวิสัยทัศน์
๓.๗๐
๓.๖๗
มาตรฐานที่ ๕ ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร
๓.๗๑
๓.๕๒
มาตรฐานที่ ๖ ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
๓.๗๓
๓.๖๗
มาตรฐานที่ ๗ ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติ ที่ดีต่ออาชีพสุจริต
๓.๗๒
๓.๗๔
ด้านครู
มาตรฐานที่๘ ครูมีคุณวุฒิ/ความรู้ ความสามารถตรงกับ งานที่รับผิดชอบและมีครูพอเพียง
๔.๐๐
๓.๙๕
มารตฐานที่ ๙ ครูมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ และเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๓.๗๐
๓.๘๕
ด้านผู้บริหาร
มาตรฐานที่ ๑๐ ผู้บริหารมีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการบริหารจัดการ
๓.๘๒
๓.๘๒
มาตรฐานที่ ๑๑ สถานศึกษามีการจัดองค์กร/โครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบครบวงจร ให้บรรลุเป้าหมายเป็นสำคัญ
๓.๙๐
๓.๙๐
มาตรฐานที่ ๑๒ สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมและการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๔.๐๐
๓.๘๗
มาตรฐานที่ ๑๓ สถานศึกษามีการหลักสูตรเหมาะสมกับผู้เรียนและท้องถิ่น มีสื่อการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้
๓.๕๕
๓.๘๐
มาตรฐานที่ ๑๔ สถานศึกษาส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
๓.๘๐
๓.๘๐

 

Walk Rally อนุบาล 28 ก.ย.

กิจกรรมวอล์คแรลลี่อนุบาลปีนี้สนุกเหมือนทุกปี มีผู้ปกครองมาช่วยจัดกิจกรรม ช่วยจูงลูกๆหลายท่าน

ขอขอบคุณชมรมผู้ปกครองอาสาเพื่อการศึกษาลูกบ้านพลอย ที่จัดทำฐานข้าวโพด สารพัดที่จะนึกได้ให้เด็กๆเห็นและทำ ซุ้มฐานข้าวโพดยังงี๊..สวยสะเด็ด อลังการงานสร้าง จนฐานอื่นๆของคุณครูชักจะอายแล้วนา ข้าวโพดนี่คุณแม่ๆบอกว่า งัดของจริงกันทั้งต้นทั้งรากมาจากไร่ที่ลพบุรีโน่นเลย ซุ้มสวยที่คุณแม่ๆพ่อๆมาช่วยกันทำสุดฝีมือ จนเราอยากจะเข้าพิธีแต่งงานอีกรอบใต้ซุ้มดอกไม้ ขอบคุณคุณแม่อนุบาล พ่อตั้ว แม่น้องปุ๊บปั๊บ แม่น้องแก้ว แม่น้องโม-เม-มีน แม่เปิ้ล แม่รัช แม่จินต์ แม่เกิร์ล แม่ปุ๊ย แม่กุ้ง แม่โว่ อีกทั้งคุณแม่ตัวแทนชมรมฯอีกหลายท่าน ฯลฯ ขออภัยที่เอ่ยนามไม่ครบนะคะ ต่างก็ทั้งอธิบาย ทำขนม มีของแจกให้เด็กๆด้วย ทั้งร้อนและเหนื่อยแฮ่ก เสียงแหบแห้ง กันไปตามๆกัน โดยก่อนหน้านี้คุณครูจะเห็นผู้ปกครองชมรมฯหลายท่านประชุมเตรียมงานกันมากมายหลายรอบ

 

แถมท้ายงานพี่ประถมชั้นเล็กยังได้มาร่วมกิจกรรมดูฐานข้าวโพดได้ความรู้ไปอีกด้วย ขอบพระคุณทุกท่านที่มาช่วยกิจกรรมค่ะ

ดูเด็กๆซิคะ... ทำตาโตตื่นเต้นกันใหญ่เลย

ขอบคุณคุณครูทุกระดับชั้นสำหรับการจัดฐานอื่นๆสนุกสนานได้ความรู้ และขอบใจพี่ ป.5-6 ที่มาช่วยพาน้องๆร่วมกิจกรรมด้วยจ้า...

 

เอ้า! ชิมเลยพวกเรา


หนูๆตาโตกันใหญ่

 

It is far better for you to control your attitudes and feelings than to have them control you.
A Thousand Paths to Tranquility-David Baird

 
สงวนลิขสิทธิ์ @2000-7 โรงเรียนบ้านพลอย 51/559-561 ม.เมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
Tel: 02 533 9722-3 Fax: 02 997 2170 email: office@baanploy.ac.th หรือ admin@baanploy.ac.th